Jaarverslag 2020

Hoe kunnen we naar 2020 terugkijken zonder het te veel te hebben over corona? Dat vroegen we ons af bij de opmaak van dit jaarverslag. En het antwoord daarop was zo voor de hand liggend dat we het bijna niet zagen: laat ons focussen op wat onze medewerkers elke dag doen, ongeacht welke pandemie er ook heerst.

Dat doen we voor het eerst met een digitaal jaarverslag waarin om te beginnen ons bestuur terugblikt op 2020. Het was een atypisch jaar, met gesloten kantoren, minder reparaties en veel gevraagde flexibiliteit van onze medewerkers. Een jaar waarin we lockdownconcerten organiseerden, duizenden telefoons deden en ondertussen ook verder bouwden aan sociaal wonen in Antwerpen.

Onze huurders & kandidaat-huurders

Om maar direct met de deur in huis te vallen: het was aanpassen. Aanpassen voor onze mensen die op een andere manier hun werk moesten uitvoeren en ondertussen ook vaak op persoonlijk vlak geconfronteerd werden met de gevolgen van de coronacrisis. Maar ook aanpassen voor onze klanten, onze huurders en kandidaat-huurders. Ook zij moesten mee in het meer digitaal en telefonisch communiceren met ons, ook zij moesten in lockdown. In appartementsgebouwen is dat niet altijd vanzelfsprekend geweest, maar we kunnen achteraf alleen maar constateren dat het goed is verlopen. Eventuele problemen werden door onze sociale dienst opgevolgd en zo veel mogelijk opgelost. We hebben als organisatie ook geprobeerd om onze huurders soms, letterlijk, op andere gedachten te brengen. In het overzicht van Interactieve Leefbaarheid lees je er alles over.

Op administratief vlak vallen zowel bij Kandidatenbeheer en Huurdersadministratie het groot aantal e-mails op. Logisch gezien de situatie, maar het schept ook perspectieven om in de toekomst voor een deel digitaal te blijven communiceren met onze klanten.

Loopt alles altijd even goed in onze gebouwen? Nee, maar met meer dan 34.000 bewoners is dat ook niet onlogisch. Soms zijn er spanningen tussen buren, persoonlijke problemen, betalingsproblemen en jammer genoeg in een paar gevallen ook sprake van fraude. In 2020 startten we met een nieuw proefproject rond verhuistoezichters, waarbij we zorgen dat verhuisbewegingen correct verlopen.

Onze gebouwen

Zoals altijd zorgen we niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze gebouwen. Daarbij denken we nogal snel aan alle bouw- en renovatieprojecten die we doen. Een terechte reflex, met zes opgeleverde projecten, samen goed voor 320 nieuwe sociale woningen was het een naar Woonhaven-normen rustiger jaar, maar dat betekent vooral dat er nog veel zit aan te komen in de komende jaren. Maar we moeten ook stilstaan bij alle reparaties die onze technici uitvoeren om het dagelijks gebruik van onze gebouwen zo vlot mogelijk te houden. Dat het voor hen niet gemakkelijk werken was, daarover lees je alles in het deel Onderhoud.
Maar onze gebouwen, dat gaat ook over het proper houden van die gebouwen. Daarvoor rekenden we in 2020 opnieuw op ons Net.Werk-team, een team dat het hele jaar lang altijd in onze gebouwen aanwezig is gebleven om alles zo goed mogelijk te ontsmetten.

Onze werking

Onze collega’s die dagelijks onze huurders en kandidaat-huurders rechtstreeks helpen en zich inzetten voor onze gebouwen, worden achter de schermen ondersteund door verschillende diensten. In de eerste plaats is er onze personeelsdienst die naast haar courante taken veel extra informatie moest communiceren over de praktische consequenties van de crisis. Ook voor onze interne preventiedienst stond in 2020 het leven in het teken van de crisis.
Daarnaast zijn er de collega’s van de juridische dienst, de communicatiedienst, dienst ICT, het klachtenteam en de medewerker duurzaamheid die, vanuit hun expertise, mee voor onze klanten en onze gebouwen zorgen.
Tot slot zijn er natuurlijk de centen. In onze jaarrekening lees je wat de financiële gevolgen zijn geweest van 2020, het team Financiën schreef ook een samenvatting hierover.