Op de werkvloer

Personeel

In 2020 stelde Woonhaven Antwerpen gemiddeld 266,7 VTE te werk. Op 31 december 2020 waren er 286 medewerkers of 268,9 VTE effectief in dienst. Het personeelsbestand bestaat voor 63,6% uit mannen en 36,4% uit vrouwen, wat heel gelijkaardig is met de vorige jaren. Het aantal VTE is licht gestegen.

2020 was voor elke organisatie een uitdaging, zo ook bij Woonhaven. Richtlijnen, procedures, gewoontes … werden door corona op scherp gesteld en als organisatie zijn we in een stroomverstelling moeten gaan op bepaalde punten. Waar vroeger telewerk eerder sporadisch werd gedaan, proberen wij momenteel zo veel mogelijk medewerkers thuis te laten werken. Om dit verder te faciliteren zijn we ook een proefproject van niet-tikken gestart dat eind juni 2021 geëvalueerd zal worden. We hebben ook ingezet op het juiste materiaal voor onze medewerkers gezien zij minder fysiek op kantoor zijn en onze techniekers hebben de mogelijkheid gekregen om met de dienstwagen hun woon-werkverkeer af te leggen. Naast deze organisatorische zaken hebben we ook steeds aandacht geschonken aan het welzijn van onze medewerkers. Hiervoor deden we reeds twee welzijnsbevragingen, organiseren we regelmatig acties ter bedanking en lanceren we initiatieven om de connectie onder collega’s en de organisatie niet te verliezen.

Tijdens de coronacrisis hebben we regelmatig acties gedaan naar ons personeel om ze betrokken te houden bij de organisatie en om ze te bedanken.

In 2020 vonden er op het einde van het jaar ook sociale verkiezingen plaats, wat betekent dat we in 2021 met een nieuwe samengestelde Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk starten. Tijdens de coronacrisis hebben we regelmatig acties gedaan naar ons personeel om ze betrokken te houden bij de organisatie en om ze te bedanken. Zo was er een filmpje van onze algemeen directeur, liepen er op ons intranet verschillende acties en stuurden we een paar attenties naar de collega’s thuis, zoals een ticket voor de Zoo van Antwerpen.

Zoo hard bedankt

Preventie

In 2020 is er samen met Mensura als externe preventiedienst verder gestreefd naar een optimalisatie van de medische onderzoeken, is er een bedrijfsrondgang gebeurd met de externe preventieadviseur en op basis van de bevindingen de nodige actieplannen opgesteld.
In augustus startte een nieuwe preventieadviseur (na pensionering van de vorige) in de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Op basis van zijn SWOT- analyse werd een globaal preventieplan opgesteld voor de periode 2021-2025.

Een paar verwezenlijkingen:

In het kader van COVID-19 werden er veel maatregelen getroffen zoals het uitdelen van mondmaskers, het plaatsen van handgels, maken van plexischermen, ontsmetting van materialen en burelen, richtlijnen waar lopen, 1,5 m afstand bewaren en tal van andere sensibiliseringsacties. Deze worden in periodieke rondgangen opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Intern is verder ingezet op een duidelijke communicatie rond de interne coronamaatregelen.

Er gebeurden in 2020 achttien arbeidsongevallen waarvan er veertien geleid hebben tot een tijdelijke ongeschiktheid van opgeteld tweeënnegentig kalenderdagen. Eén ongeval is bestempeld als een ernstig arbeidsongeval dat leidde tot zeven dagen tijdelijke ongeschiktheid. Er waren vier ongevallen op weg van en naar het werk, waarbij drie met de fiets, die samen leidden tot een ongeschiktheid van drieënvijftig kalenderdagen. Naast deze ongevallen waren er zeven lichte ongevallen die niet tot arbeidsongeschiktheid voor de slachtoffers hebben geleid.