Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere kandidaat-huurder of huurder van Woonhaven Antwerpen met maatschappelijke zetel te Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpenen ondernemingsnummer BE 0403.795.657. 

Waarom hebben we een privacyverklaring?

Wij verwerken veel persoonsgegevens. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

Van waar verzamelen we informatie?

Op basis van welke wetgeving verwerken we jouw gegevens?

Wanneer u kandidaat-huurder of huurder wenst te worden verwerken wij uw gegevens overeenkomstig volgende wettelijke bepalingen:

Aan welke organisatie geeft Woonhaven gegevens van (kandidaat-)huurders?

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, natuurlijk. Dat moet je wel schriftelijk doen. 

Stuur dan een e-mail of een brief. In jouw brief of e-mail zeg je je naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en je vraagt of je jouw informatie wilt bekijken.
Contacteer ons via privacy@woonhaven.be of stuur een brief naar Woonhaven Antwerpen, tav Juridische Dienst, Jan Denucéstraat 23,2020 Antwerpen.

Hoe lang houden we je gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract. We doen dit op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

Meer informatie over privacy?

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Havenlaan 88
1000 Brussel
http://vtc.corve.be/machtigingen.php   

Een openbaar register inkijken waarin staat welke organisaties gegevens verzamelen:
Gevensbeschermingsautoriteit

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 05/06/2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).