Wat is Woonhaven?

Woonhaven Antwerpen is de woonmaatschappij voor de stad Antwerpen.
We verhuren en verkopen sociale woningen en bemiddelen sociale kredieten.
Dat doen we samen met meer dan 400 gedreven medewerkers.

Missie

Woonhaven Antwerpen is binnen het werkingsgebied Antwerpen het unieke en laagdrempelige aanspreekpunt rond sociale huisvesting of sociale kredietbemiddeling.

We ondersteunen en begeleiden mensen met een woonbehoefte (die in aanmerking komen voor een sociale woning of lening) naar een oplossing op hun maat.

We verhuren en verkopen sociale woningen en zorgen dat iedereen zich thuis voelt in zijn woning en wijk. We doen dit enerzijds door betaalbare en kwalitatieve woningen aan te bieden en anderzijds door samen met onze partners in te zetten op een aangename, veilige en leefbare buurt. We schrijven een helder verhaal van rechten en plichten.

We investeren in onze gebouwen, breiden ons patrimonium uit, zetten in op sterke samenwerkingsverbanden en maken duurzame en toekomstgerichte keuzes. Zo bouwen we mee aan duurzame en aangename thuis voor elke Antwerpenaar.

Visie

Maximale woonzekerheid bieden. Daar streven onze warme en betrokken medewerkers dagelijks naar. Zo klantvriendelijk en laagdrempelig mogelijk, op maat van ieders behoefte en samen met een performant netwerk van sterke partners. Samen begeleiden en ondersteunen we bewoners individueel in alle aspecten van het wonen. Daarnaast zetten we in op initiatieven die de betrokkenheid van de bewoners en de verbondenheid binnen de wijken verhogen, het samenleven bevorderen en overlast beperken.

We blijven ons gevarieerd aanbod van betaalbare, kwalitatieve en duurzame woningen verruimen, afgestemd op de noden. We gaan in gesprek met privé-eigenaars om hun eigendom sociaal te verhuren, maar we kijken ook naar innovatieve en creatieve oplossingen, nieuwe woonvormen of huur-koopformules. We hebben oog voor een slimme spreiding van ons patrimonium en zetten in op een mix van functies en woonvormen die voor de bewoners en de buurt een meerwaarde betekenen.

Woonhaven deelt zijn kennis en expertise op vlak van sociaal wonen met de buitenwereld. We signaleren relevante bevindingen en bieden advies aan andere actoren en het beleid. Zo kunnen we samen investeren in een duurzame thuis voor elke Antwerpenaar.

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen. Ze nemen beslissingen met een impact op de strategie van Woonhaven en waken over grote financiële dossiers.

 • Els van Doesburg, voorzitter Woonhaven Antwerpen
 • Karim Bachar, ondervoorzitter
 • Kris Gysels, ondervoorzitter
 • Carine Leys, ondervoorzitter
 • Marita Wuyts
 • Martine Vrints 
 • Kris Matheussen
 • Jan Van der Vloet 
 • Ivo Legon 
 • Freek Niesten
 • Sandra Geeraert
 • Viviane Wittock 
 • Robrecht Dewinter
 • Carl Geeraerts
 • Kristine Gysels
 • Axel Polis
 • Viviane Wittock

Directiecomité

In 2022 kwam het directiecomité 21 keer bijeen en er vonden 10 raden van bestuur plaats.
De zitpenning voor deze vergaderingen bedraagt 217,59 euro per persoon, per vergadering.

Els van Doesburg
Els van Doesburg
Karim Bachar
Karim Bachar
Kris Gysels
Kris Gysels
Carine Leys
Carine Leys

Managementteam

Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele werking van de organisatie. Ze nemen beslissingen in functie van de werking van alle diensten en doen voorstellen naar directiecomité en Raad van Bestuur op vlak van strategie, organisatie en financiën.

Wouter Gehre, algemeen directeur
Wouter Gehre, algemeen directeur
Anne Vanachter
Anne Vanachter, adjunct-directeur
Nancy Van Aert
Nancy Van Aert, afdelingshoofd Financiën, Juridisch & Aankoop
Kathleen Perneel, afdelingshoofd Relatiebeheer
Kathleen Perneel, afdelingshoofd Relatiebeheer
Dirk Wouters
Dirk Wouters, afdelingshoofd Gebouwbeheer