Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Woonhaven is vanaf haar ontstaan begaan met duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) echter zonder dit onder één noemer op te volgen.
In 2019 is, met de aanstelling van de stafmedewerker duurzaamheid, gestart met de opmaak van een beleidsmatige visie op het brede veld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als kader is gekozen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) die in 2015 zijn aangenomen door de VN.  Alle ondertekenaars waaronder België, Vlaanderen en de stad Antwerpen engageren zich om tegen 2030 de 17 vermelde doelstellingen te bereiken.

Gelet op de opdracht van Woonhaven en de context waarbinnen deze opdracht vervuld moet worden, zijn voor Woonhaven 8 van deze doelstellingen geselecteerd die de kapstok zullen vormen van het MVO-beleid van Woonhaven.

DSG's

Voor Woonhaven zijn 3 pijlers van het MVO-beleid van Woonhaven gedefinieerd die gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere van de 8 geselecteerde DOD’s.

Infographic:
gebouwen - organisatie - huurders