Geschiedenis van Woonhaven

Woonhaven Antwerpen ontstond in juni 2008 uit de fusie van 4 sociale huisvestingsmaatschappijen. De maatschappijen die fuseerden waren de maatschappijen waar de stad Antwerpen hoofdaandeelhouder van was. Door de jaren heen had de stad aandelen verworven in ruil voor gronden waarop de maatschappijen hun activiteiten konden ontplooien. Het Antwerpse stadsbestuur wilde met de fusie één beleid rond sociale woningbouw in Antwerpen realiseren.

De vier maatschappijen die fuseerden, waren al decennialang actief in Antwerpen en omgeving. De oudste maatschappij, opgericht in 1919, was De Goede Woning. Het hoofdkantoor van deze maatschappij bevond zich op het Kiel, waar de maatschappij dan ook heel wat woningen had. Onder meer de appartementsgebouwen rond de Jan de Voslei en de bekende Silvertoptorens behoorden tot het patrimonium. Maar De Goede Woning was ook actief in de volkse wijk ‘den Dam’ en zelfs in Berendrecht. Bij de fusie verhuurde de maatschappij ongeveer 4.300 woningen.

De grootste huisvestingsmaatschappij bij de fusie was Huisvesting Antwerpen. Al van bij haar oprichting in 1921, als de ‘Antwerpsche Maatschappij voor Goedkoope Huisvesting’, toonde de maatschappij een bijzonder sterke expansiedrang. Op twintig jaar tijd bouwde ze 1.400 sociale woningen op het Kiel en in de wijk Luchtbal. Na de oorlog hervatte de maatschappij haar bouwambities en breidde ze haar patrimonium grondig uit met onder meer de Braemblokken op het Kiel, de ontwikkeling van sociale woningen op Linkeroever en verschillende projecten in de Antwerpse binnenstad. Uiteindelijk beheerde de maatschappij, kort voor de fusie, 6.000 huurwoningen.

De derde maatschappij was Onze Woning, opgericht in 1929. Zeker tijdens de beginjaren zette Onze Woning sterk in op het aanbieden van sociale woningen in de Antwerpse binnenstad. Bekende voorbeelden zijn de wijk achter het stadshuis, de Geelhandplaats en het Fierenscomplex in de Nationalestraat. De maatschappij bouwde ook complexen gericht op ‘ouderen van dagen’, zoals in de Kloosterstraat en de Ballaarstraat. Vanaf de jaren vijftig werd er sterk ingezet op de ontwikkeling van het zuidelijk gedeelte van de wijk Luchtbal, de iets verder gelegen wijk Rozemaai en het gebied binnen de Antwerpse ring. Toen de fusie plaatsvond, verhuurde Onze Woning 4.600 woningen.

De laatste maatschappij die opging in Woonhaven Antwerpen, was Perisfeer. Perisfeer is zelf het resultaat van twee fusies. In 2004 besloten de maatschappijen ‘Beter Wonen’ en ‘Sociaal Wonen’ te fuseren tot Perisfeer. De fusie kwam er omdat de maatschappijen een grote complementariteit (h)erkenden bij elkaar. Bovendien was er ook een duidelijke band door de ligging van hun patrimonium. Waar de drie andere maatschappijen vooral in het centrum van Antwerpen actief waren, waren zowel Beter Wonen als Sociaal Wonen sterk gericht op de Antwerpse periferie. Sociaal Wonen op zich was trouwens het resultaat van een fusie in 1994 tussen de Deurnese Moderne Woning (vroeger Tuinwijk Deurne) en Eenheid uit Wilrijk. Beter Wonen was dé sociale huisvestingsmaatschappij in Hoboken. Na de fusie in 2004 beheerde Perisfeer 3.200 woningen. Vier jaar later, bij de fusie tot Woonhaven Antwerpen, werd er om praktische redenen voor gekozen om Perisfeer als de ‘overnemende vennootschap’ te beschouwen.