Onderhoud

Wanneer we de vergelijking maken met 2019, zien we dat er minder werkopdrachten zijn uitgevoerd (totaal -4.511). Dit is helemaal te verklaren door de coronacrisis. Sinds maart 2020 zijn we altijd dringende
herstellingen bij de mensen thuis blijven doen en in de gemeenschappelijke delen. Maar tijdens de strengste periodes hebben we de andere opdrachten bij bewoners thuis teruggeschroefd. De daling zien we dan ook vooral bij Curatief Onderhoud, de dienst die reparaties doet bij de mensen thuis.

Opvallend in vergelijking met vorig jaar is dat het Net.Werk-team meer opdrachten heeft gerealiseerd. Dit team, dat onder meer verantwoordelijk is voor het proper houden van onze gebouwen en het verwijderen van sluikstort in de gebouwen, is altijd op een, gezien de omstandigheden, normale manier kunnen blijven werken.