Financiën

Woonhaven sluit haar boekjaar 2020 af met een verlies van € 949.401. 

Het resultaat 2020 wordt gekenmerkt door een hogere huuromzet door de toepassing van de nieuwe huurprijsberekening 2020, een lagere reguliere afschrijvingskost en éénmalige terugname van afschrijvingskost bij het MVA deel patrimonium. De waarderingsregels werden aangepast aan de huidige economisch en technische duurzaamheid van gebouwen (wijzigingen waarderingsregels M.B. 29/10/2020).

De kost voor het ‘gewone onderhoud en herstel’ steeg door nieuwe aanbestedingen voor lift en cv jaarlijks onderhoud en herstelinterventies waar verstrengde voorwaarden werden opgelegd inzake kwaliteit en leveringstermijnen. Bij de grote werken werd vooral ingezet op het wegwerken van technische opmerkingen van het controlemechanisme liften, grote herstelwerken cv en verdere uitrol brandbeveiliging. Er is ook een extra voorziening aangelegd voor de planning grote onderhoud en herstel.

COVID-19 heeft ook enkele cijfers beïnvloed. Zo zien we een daling in bepaalde administratieve kosten zoals R.M. en kantinekosten maar werd er ook geïnvesteerd in aankopen en extra werk om de hygiëne en veiligheid van werknemers en klanten te kunnen garanderen. Door de lockdowns zien we een vertraging in projectoplevering, verhuisbewegingen en verkopen wat invloed heeft op de leegstandcijfers.

In 2020 versterkten we opnieuw onze liquiditeitspositie niettegenstaande de stijgende annuïteiten van onze investeringen en de uitgaven met eigen middelen voor algemene grote en kleine herstel en onderhoudswerken, alsook de vaste overheadkosten om een goede werking te verzekeren en onze klanten van dienst te kunnen zijn. Tot slot vermelden we dat Woonhaven inzake kredietwaardigheid de hoogste score 5+ heeft gekregen volgens de voorwaarden van de VMSW. Dit betekent dat onze vrije cashflow samen met de investeringscashflow voor de komende jaren voldoende reserves heeft om verder te bouwen aan het doel van onze missie, met name het bouwen, renoveren en in standhouden van ons patrimonium.