Jaarverslag 2021

In dit digitaal jaarverslag blikken we terug op ons werkingsjaar 2021. Dat jaar werd vooral gevormd door (helaas) nog steeds de coronacrisis en de eerste stap in de vorming van de Antwerpse woonmaatschappij, namelijk de overname van ABC Antwerpen. Dat waren de grote projecten, maar achter de schermen werkten we aan tientallen kleinere projecten, ook allemaal met hun impact op onze werking en met als doel onze organisatie alleen maar te verbeteren.

Onze huurders & kandidaat-huurders

Voor de werking van onze sociale dienst was de hele coronacrisis een gigantische uitdaging. Zij zijn gericht op persoonlijke begeleiding, vaak bij moeilijkere situaties. Maar door de crisis werd die persoonlijke begeleiding moeilijker. Moeilijk, maar niet onmogelijk. En dat telt ook voor onze collega’s van Interactieve Leefbaarheid, die in hun werking zich richten op activiteiten samen met huurders. Ook zij hebben in 2021 hier creatieve invullingen aan gegeven.

Op administratief vlak werkten de medewerkers van Kandidatenbeheer en Huurdersadministratie verder zoals ze in 2020 deden: vooral telefonische & digitale contacten met huurders, maar van zodra het kon, terug met openingsmomenten. Achter de schermen werkten deze teams aan een gigantische digitaliseringsoefening waarbij meer dan 1,2 miljoen papieren stukken gedigitaliseerd zijn en alle data van onze klanten nu digitaal beschikbaar zijn.

Onze gebouwen

Zoals altijd zorgen we niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze gebouwen. Daarbij denken we aan alle bouw- en renovatieprojecten die we doen, maar er is natuurlijk ook het werk van al onze technici die instaan voor het Onderhoud. In 2021 brachten ze meer dan 35.000 werkopdrachten tot een goed einde.
Maar onze gebouwen, dat gaat ook over het proper houden van die gebouwen. Daarvoor hebben we ons geweldig Net.Werk-team.

Onze werking

Onze collega’s die dagelijks onze huurders en kandidaat-huurders rechtstreeks helpen en zich inzetten voor onze gebouwen, worden achter de schermen ondersteund door verschillende diensten. In de eerste plaats is er onze personeelsdienst en onze onze interne preventiedienst.
Daarnaast zijn er de collega’s van de juridische dienst, de communicatiedienst, dienst ICT, het klachtenteam en de medewerker duurzaamheid die, vanuit hun expertise, mee voor onze klanten en onze gebouwen zorgen.
Tot slot zijn er natuurlijk de centen. In onze jaarrekening lees je wat de financiële gevolgen zijn geweest van 2021, het team Financiën schreef ook een samenvatting hierover.