Onderhoud

Na het coronajaar 2020 constateren we dat in 2021 het aantal uitgevoerde reparaties opnieuw vergelijkbaar is met de aantallen van voor corona. Op zich opvallend, want ook in 2021 hadden we nog te maken met lockdowns en beperkte dienstverlening, maar op vlak van reparaties zijn we quasi normaal blijven verder werken.

Bij de doorlooptijd van reparaties zien we dat gemiddeld, over alle stielen heen, 71 procent van de reparaties binnen de twee weken zijn uitgevoerd. Bekijken we dat iets meer in detail, dan stellen we vast dat 79% van alle problemen met verwarming binnen de week opgelost zijn, hier is 90% binnen de twee weken hersteld.