Bouw- en renovatieprojecten

In 2021 had Woonhaven in totaal 30 kleine en grote werven waarvan er op het einde van het jaar elf werden gerealiseerd. Het gaat bij de opgeleverde projecten over één nieuwbouwproject (Herrystraat) en tien technische renovaties.

Nieuwbouw – Herrystraat (Klik hier voor meer info)
45 woningen

In het document zijn alleen de gebouwen opgenomen die op 31 december 2021 eigendom waren van Woonhaven Antwerpen. De gebouwen van ABC, waarvan we sinds januari 2022 het beheer en onderhoud doen, zitten niet in dat overzicht opgenomen. Maar voor de volledigheid voegen we hier even de opgeleverde gebouwen van ABC aan toe, opgeleverd in 2021:

smallestraat kalkstraat
Nieuwbouw – Smallestraat 8-12/Kalkstraat 2-14 (Klik op de straatnamen voor meer info)
44 woningen
Boterlaarbaan 411
Nieuwbouw – Boterlaarbaan 411 (Klik hier voor meer info)
7 woningen
van Cortbeemdelei
Nieuwbouw – Van Cortbeemdelei 390 (Klik hier voor meer info)
28 woningen
Merksemsesteenweg
Nieuwbouw – Merksemsesteenweg 191-195 (Klik hier voor meer info)
32 woningen
Lange Kievitstraat
Nieuwbouw – Lange Kievitstraat 51-57 (Klik hier voor meer info)
13 woningen