Voorwoord

Namens het Directiecomité

Het gaat u misschien verbazen, maar de grootste impact op Woonhaven als organisatie in 2021 was niet de coronacrisis. De beslissing met de grootste impact voor onze organisatie en haar toekomstige werking, was de beslissing om vervroegd ABC Antwerpen in te kantelen in onze organisatie.

In de zomer van 2021 kregen we als organisatie de vraag om nauwer te gaan samenwerken met ABC. Al snel bleek dat nauwer samenwerken niet voldoende was, dat een volwaardige inkanteling van de organisatie binnen Woonhaven noodzakelijk was om een goede werking te blijven garanderen. Daarom hebben we dan ook begin oktober beslist hier werk van te maken, met als doel de inkanteling tegen 31 december te realiseren.

Op dit moment is de juridische eenmaking nog niet volledig afgerond, maar sinds 3 januari hebben alle medewerkers van ABC een plek gevonden binnen Woonhaven en beheren we de Antwerpse woningen en dragen we zorg voor deze bewoners van de maatschappij. Dat dit gelukt is op drie maanden, is een huzarenstukje waar we alle betrokken collega’s expliciet voor willen bedanken. Verderop in dit jaarverslag omschrijft elk team kort wat ze hebben moeten presteren in het kader van deze inkanteling. Het sterkt ons in de overtuiging dat ons team binnen Woonhaven klaar staat om ook de volgende stappen te nemen in de vorming van de Antwerpse woonmaatschappij.

Het sterkt ons in de overtuiging dat ons team binnen Woonhaven klaar staat om ook de volgende stappen te nemen in de vorming van de Antwerpse woonmaatschappij.

De inkanteling van ABC was een groot verhaal dat we in 2021 schreven, maar er zijn nog een paar belangrijke gebeurtenissen. In de loop van het jaar hebben onze collega’s van onze administratieve diensten de digitalisering van alle klantendossiers vervolledigd, een oefening die 1,5 jaar heeft geduurd en heeft geleid tot het digitaliseren van meer dan 2 miljoen papieren. Daarnaast hebben we de planning van ons callcenter aangepakt en hebben we onze papieren werkbonnen vervangen door digitale opdrachten die onze technici toekrijgen op hun tablets. Op die manier automatiseren we meer het planningsproces, vergemakkelijken we het administratief proces en verkleinen we onze afvalberg. Een ander proces waarbij heel wat collega’s altijd betrokken zijn, is de actualisatie van onze wachtlijst waarbij we 21.886 kandidaat-huurders hebben aangeschreven.

Vanzelfsprekend hield de coronapandemie ook onze organisatie nog in haar greep. Maar waar we in 2020 vooral moesten aanpassen aan de nieuwe realiteit, was de impact in 2021 vooral van die aard dat we ons telkens moesten aanpassen aan de nieuwe maatregelen. Het is hier dan ook gepast onze medewerkers allemaal te bedanken voor hun blijvende inzet en flexibiliteit tijdens het de crisis.

Het is hier dan ook gepast onze medewerkers allemaal te bedanken voor hun blijvende inzet en flexibiliteit tijdens het de crisis.

Financieel sluiten we 2021 af met een verlies van 4,8 miljoen euro. De grootte van dat bedrag wordt hoofdzakelijk verklaard door een voorziening van 3,3 miljoen euro als extra en noodzakelijke buffer zodat we de toekomstige verplichtingen van onze twee pensioenfondsen kunnen blijven nakomen. Een belangrijk kanttekening bij het studeren van financiële cijfers is dat het verkeerd is om alleen te focussen op winst of verlies. Daarom zijn er onder meer de Figi-cijfers (de Financiële gezondheidsindex van de Vlaamse Overheid), die nagaan in welke mate een organisatie haar financiële middelen goed beheert en tegemoet kan komen aan haar verplichtingen op lange en korte termijn. Op dat vlak scoren we met Woonhaven alleen maar goed tot zeer goed, een duidelijk bewijs dat de inspanningen van de voorbije jaren om onze organisatie financiële gezond te houden, hebben geloond.

Ten slotte was 2021 voor ons als bestuur ook een kanteljaar. Na de beslissing van Fons Duchateau om te stoppen als schepen van onder meer Wonen en voorzitter van Woonhaven Antwerpen, gingen we verder op pad met onze nieuwe voorzitter Els Van Doesburg. We bedanken Fons voor zijn jarenlange inspanning en zijn ervan overtuigd dat we onder leiding van Els Van Doesburg onze vooropgestelde doelstellingen verder gaan realiseren. Samen gaan we dan ook, met onze 331 medewerkers, de komende maanden de Antwerpse woonmaatschappij mee vorm geven, om ook daar verder werk te maken van het realiseren van kwalitatieve huurwoningen in wijken waar onze bewoners zich goed thuis voelen.