Welke documenten heb ik nodig?

Wie inschrijft, moet bepaalde bewijzen bezorgen.
Zonder de juiste documenten kan je niet inschrijven.

Het Centraal Inschrijvingsregister (CIR)

Vanaf 18/03/2024 verzamelt 1 online databank de gegevens van iedereen die sociaal wil huren.
Inschrijven kan je alleen nog online doen. Het CIR leidt je stap voor stap door je inschrijving. Zijn er extra documenten/bewijzen nodig? Dan krijg je hiervan een melding in het CIR.

Lukt online inschrijven niet? Vraag hulp aan familie, een vriend of je maatschappelijk assistent.
Als je geen hulp hebt, kan je in de Woonwinkel langskomen of een afspraak maken.

Ingeschreven in register?

We bekijken alle adressen van jou (en je partner).
Sta je niet in het Belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister?
Dan kunnen we je niet inschrijven.
Er is 1 uitzondering: als je een attest van het CGVS hebt.
Dat geeft recht op een (tijdelijk) verblijf in BelgiĆ«. 

Leeftijd

Je leeftijd zien we op jouw identiteitskaart.
Bezorg ons een kopie van jouw identiteitskaart (en dat van jouw partner). 

Ben je nog geen 18 jaar maar wil je inschrijven?
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt.
Daarop staat de start- en einddatum van voogdij of begeleiding.

Inkomen

Afhankelijk van je situatie moet je andere papieren meebrengen.

Je situatie in 2022Welke papieren moet je meebrengen?
Je was student of je had geen inkomen in 201 of 2020.Had je in 2019 of 2020 geen enkel inkomen? Of is jouw inkomen onbekend? Bezorg ons dan jouw recent inkomen: dit zijn de inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden.
Je bent in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?Bij een te hoog inkomen, bezorg je ons recent inkomen.
Bij collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer, bezorg je jouw actueel besteedbaar inkomen. Voeg ook een kopie van de begeleidingsovereenkomst of het vonnis toe.

Eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben.
Ook volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond in binnen- en buitenland mag niet.
Ook mag je geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin eigendom of zakelijke rechten zoals hierboven vermeld, werden ingebracht.
Dat geldt voor jou en je partner.

Andere documenten

Ben je een ouder met bezoekrecht of co-ouderschap?– Een vonnis van de echtscheiding.
– Of een vonnis van de familierechtbank.
– Of een akte van de notaris.
Woon je in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard?Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid (maximum 2 maanden oud).
Ben je mantelzorger? Of ontvang je mantelzorg?Attest van de mutualiteit met de gegevens van ontvanger en mantelzorger.
Heb jij of iemand in jouw gezin een handicap, erkend via de mutualiteit?Attest van de mutualiteit met de gegevens van de handicap.
Is er iemand in je gezin minstens 6 maanden zwanger?Attest dokter minimaal 6 maanden zwanger (toewijzing woning aangepast na de geboorte)
Overzicht van andere attesten die je nodig kan hebben