Eigendom

Je mag geen eigendom hebben als je een sociale woning wil huren.
Heb je wel een eigendom? Dan moet je die zo snel mogelijk verkopen.

Je kan je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

Dat telt zowel voor jou als toekomstige hoofdhuurder. Maar ook voor je partner (getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).

Dus heb je iets van eigendom, dan moet je dat zo snel mogelijk verkopen/schenken/ruilen.

Bij je inschrijving geef je ons toestemming om te controleren of je geen eigendom hebt in binnen- en buitenland. Werk je niet mee aan dit onderzoek? Weiger je te tekenen?
Dan blokkeer je de controle op de regelgeving die de sociale huisvestingsmaatschappij moet doen. We kunnen je inschrijving weigeren.

Uitzonderingen eigendom

Er zijn een paar uitzonderingen als het over eigendom gaat.
Zit je in een van deze situaties? Dan mag je toch inschrijven. 1 jaar nadat je bij ons woont, mag je geen eigenaar meer zijn van de eigendom.

Vragen hierover?