Mag ik een sociale woning huren?

Er zijn 4 belangrijke inschrijvingsvoorwaarden:

Daarnaast is er een huurderverplichting over Nederlands spreken.

Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn:

Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet genoeg. Dan kunnen we je niet inschrijven.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je 18 jaar bent of ouder.
Jij als hoofdhuurder en je partner ondertekenen het inschrijvingsformulier.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig?
Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

Inkomen

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.
We kijken naar jouw volledig jaarinkomen van het meest beschikbare referentiejaar.
Dit is voor inschrijvingen in 2023 het inkomen van 2020 of 2021.
Het gaat over het inkomen van jou en jouw partner die bij jou woont.
Het inkomen van andere meerderjarigen die bij jou in de woning wonen, telt nu niet mee.
Bij de huurprijsberekening zijn die inkomens wel belangrijk.

Alleenstaande persoon zonder personen ten lasteAlleenstaande persoon met handicap zonder personen ten lasteAlle anderen. Verhoogd met (+ bedrag) per persoon ten laste
28 105 EUR30 460 EUR42 156 (+2 356) EUR
Inschrijven sociale huur in 2023- maximuminkomen in 2020/2021
Voorbeelden inkomen

Je kan ook inschrijven als:

  • Je inkomen in 2020/2021 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is. Bezorg ons dan een bewijs van de laatste 3 maanden.
  • Je in 2020/2021 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
  • Je geen inkomen had tussen 2020/2021 en vandaag. Dan teken je een verklaring op eer.

Eigendom

In deze gevallen kunnen wij je niet inschrijven.

Uitzonderingen eigendom

Er zijn een paar uitzonderingen. Zit jij in één van deze situaties, dan mag je toch inschrijven:

In de meeste bovenstaande gevallen moet je binnen het jaar nadat je een sociale woning huurt, jouw eigendom verkopen.

Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we altijd Nederlands.
Ook onze brieven zijn in het Nederlands.

We controleren of jij en je partner genoeg Nederlands spreken.
Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar Atlas.

Sinds 1 januari 2023 is de taalkennisvereiste van het Nederlands verhoogd van niveau A1 naar niveau A2.

Word je sociale huurder na 1 januari 2023? 
Dan moet je minimum taalniveau A2 hebben, twee jaar nadat je effectief bij ons woont.
Was je al sociale huurder vóór 1 januari 2023?
Dan zijn er de regels van toen je bij ons kwam wonen.