Mag ik een sociale woning huren?

Er zijn 4 belangrijke inschrijvingsvoorwaarden:

Daarnaast is er een huurderverplichting over Nederlands spreken.

Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn:

Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet genoeg. Dan kunnen we je niet inschrijven.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Jij als hoofdhuurder en je partner ondertekenen het inschrijvingsformulier.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig?
Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

Inkomen

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.
We kijken naar jouw volledig jaarinkomen van het meest beschikbare referentiejaar.
Dit is voor inschrijvingen in 2021 het inkomen van 2018 of 2019.
Het gaat over het inkomen van jou en jouw partner die bij jou woont.
Het inkomen van andere meerderjarigen die bij jou in de woning wonen, telt nu niet mee.
Bij de huurprijsberekening zijn die inkomens wel belangrijk.

Alleenstaande persoon zonder personen ten lasteAlleenstaande persoon met handicap zonder personen ten lasteAlle anderen. Verhoogd met (+bedrag) per persoon ten laste
25.557 EUR27.698 EUR38.335 (+2.143) EUR
Inschrijven in 2021 – maximuminkomen in 2018/2019
Voorbeelden inkomen

Je kan ook inschrijven als:
– Je inkomen in 2018/2019 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is. Bezorg ons dan een bewijs van de laatste 3 maanden.
– Je in 2018/2019 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
– Je geen inkomen had tussen 2018/2019 en vandaag. Dan teken je een verklaring op eer.

Eigendom

In deze gevallen kunnen wij je niet inschrijven.

Uitzonderingen eigendom

Er zijn een paar uitzonderingen. Zit jij in een van deze situaties, dan mag je toch inschrijven:

In de meeste bovenstaande gevallen moet je binnen het jaar nadat je een sociale woning huurt, jouw eigendom verkopen.

Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we altijd Nederlands.
Ook onze brieven zijn in het Nederlands.
Je moet minimum taalniveau A1 hebben, een jaar nadat je effectief bij ons woont.

We controleren of jij en je partner genoeg Nederlands spreekt.

Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar Atlas.
Binnen het jaar dat je bij ons woont, moet je Nederlands kunnen.