Jaarverslag 2022

In dit digitaal jaarverslag blikken we terug op ons werkingsjaar 2022. Een jaar dat in het teken stond van de eerste tastbare stappen richting de vorming van de Antwerpse woonmaatschappij. Daarnaast keerden onze diensten ook langzaam maar zeker terug naar hun normale werking na de pittige coronacrisis en konden we als organisatie eindelijk weer fysiek samen onze inspanningen vieren.

Onze huurders & kandidaat-huurders

Voor onze diensten in nauw contact met onze (kandidaat-)huurders betekende de lente van 2022 licht aan het einde van de coronatunnel. Voor de werking van onze Sociale Dienst was de hele coronacrisis een gigantische uitdaging. Zij zijn gericht op persoonlijke begeleiding, vaak bij moeilijkere situaties. Maar door de crisis werd die persoonlijke begeleiding moeilijker. De samenleving nam in 2022 stukje bij beetje haar pre-corona gewoontes weer op, zo ook onze Sociale Dienst. En dat telt ook voor onze collega’s van Interactieve Leefbaarheid, die binnen hun werking activiteiten samen met huurders organiseren.

Op administratief vlak werkten de medewerkers van Kandidatenbeheer en Huurdersadministratie verder met het klik-bel-kom principe en verwelkomden we de (kandidaat-)huurders van ex-ABC.

Onze gebouwen

Zoals altijd zorgen we niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze gebouwen. Daarbij denken we aan alle bouw- en renovatieprojecten die we doen, maar er is natuurlijk ook het werk van al onze technici die instaan voor het Onderhoud. In 2022 brachten ze meer dan 45.000 werkopdrachten tot een goed einde. Maar onze gebouwen, dat gaat ook over het proper houden van die gebouwen. Daarvoor hebben we ons geweldig Net.Werk-team.

Onze werking

Onze collega’s die onze huurders en kandidaat-huurders dagelijks rechtstreeks helpen en zich inzetten voor onze gebouwen, worden achter de schermen ondersteund door verschillende diensten. In de eerste plaats is er onze personeelsdienst en onze interne preventiedienst.
Daarnaast zijn er de collega’s van de juridische dienst, de communicatiedienst, dienst ICT, het klachtenteam en de medewerker duurzaamheid die, vanuit hun expertise, mee voor onze klanten en onze gebouwen zorgen.
Tot slot zijn er natuurlijk de centen. In onze jaarrekening lees je wat de financiële gevolgen zijn geweest van 2022. Of bekijk de samenvatting door het team Financiën hierover.