Renovatie van mijn gebouw

Wij investeren continu in kwalitatieve & comfortabele gebouwen.
Soms beslissen we om een bestaand gebouw volledig te vernieuwen.
Dat heeft grote gevolgen want dan moeten alle bewoners verhuizen.
Maar hoe pakken we zoiets concreet aan?

Wij zorgen voor onze huurders

Bij zo’n grote projecten verhuizen we meestal de bewoners.
Ze kunnen niet blijven wonen tijdens de werken.
We begrijpen heel goed dat dit voor huurders geen leuk nieuws is.
Sommige mensen wonen al lang in hun appartement.
Daarom hebben we een verhuisbegeleider in dienst.
Die heeft twee belangrijke opdrachten:

  1. Zorgen dat zo’n verhuis vlot verloopt.
  2. Zorgen dat de huurders achteraf tevreden zijn.

Daarbij krijgt hij de steun van andere diensten.

Individuele begeleiding staat centraal

Of het nu een grote of kleine verhuisbeweging is, het belangrijkste voor ons is dat wij jou goed informeren. Dat doen we via bewonersvergaderingen.

Iedereen die moet verhuizen, begeleiden we persoonlijk. Via huisbezoeken door de verhuisbegeleider of je sociaal assistent informeren we:

De weken en maanden erna blijven we je persoonlijk informeren.
Via e-mails, telefoons, huisbezoeken, brieven of nog eens een vergadering.
Ondertussen zoeken we voor iedereen een nieuw thuis, aangepast aan je persoonlijke wensen.

Hoe zit het met mijn waarborg?

Als je verhuist, dan verhuis je naar een betere, nieuwe woning. De kans is dan ook groot dat de waarborg daar hoger is. Je betaalt dan het verschil met je bestaande waarborg extra bij.
Wil je na de werken terugkeren? Dan neem je jouw waarborg mee naar je tijdelijk adres. Eens je terug bent verhuisd naar het gerenoveerde gebouw, dan moet je ook hier extra betalen.