Huurwaarborg

Als je jouw huurcontract tekent, betaal je ook een waarborg.
Als je ooit verhuist, weg van Woonhaven, krijg je die terug.
Als er schade is aan de woning of nog openstaande kosten, trekken we dit bedrag van de waarborg af.

De waarborg is 2 maanden de marktwaarde van je woning. Bij onze eigen sociale woningen staat daar wel een maximum bedrag op. In 2024 is dit 1.167 euro.
Je stort de waarborg op het rekeningnummer BE78 0689 0003 9886.

Je betaalt ook altijd de kosten voor de plaatsbeschrijving met je waarborg. In 2024 is dat 40 euro. Dat geld houden wij niet bij. We zetten het geld op een vaste rekening bij de VMSW. Elk jaar krijg je interesten op je waarborg. Dat is zoals bij een gewoon spaarboekje.

Als je een ruil of mutatie wil, dan moet je een nieuwe waarborg betalen. Je oude krijg je natuurlijk terug. Ook als je Woonhaven verlaat, krijg je de waarborg terug. Tenzij er nog openstaande kosten zijn of als er schade is aan je woning.

Interest op de waarborg

Als je bij ons komt wonen, betaal je een huurwaarborg. Die staat op een vaste rekening. Elk jaar op 31/12, krijg je daar interest op. Als je wilt weten hoeveel geld er op jouw waarborgrekening staat, dan moet je ons contacteren.