De verschillende kosten

Als jij naar de detailbrief kijkt van je jaarlijkse afrekening, dan staan daar een aantal kosten op.
Als een kost voor jou niet van toepassing is, dan staat er ‘0’.

Water

icoon waterverbruik

Is er bij jou een individuele watermeter? Dan weten we exact hoeveel jij verbruikt hebt. In andere gebouwen zijn er geen individuele watermeters. Ze installeren in een bestaand gebouw is bovendien technisch zeer moeilijk.

Bij de verdeling van het waterverbruik gebruiken we de SERV-formule. De formule houdt er rekening mee dat bijvoorbeeld 4 mensen minder water verbruiken dan 4 alleenstaanden samen. Dit is de verdeling volgens deze formule:

1 persoon= 1,00
2 personen= 1,80
3 personen= 2,40
4 personen= 2,80
5 personen= 3,00
elke bijkomende persoon= + 0,20
Voorbeeld SERV-formule

Voor de berekening kijken we naar je maandelijkse gezinstoestand.

Elektriciteit gemeenschappelijke delen

icoon elektriciteit gemeenschappelijke delen

De kosten voor elektriciteit gemeenschappelijke delen (gangen, traphallen, kelders) delen we over het aantal bewoonde appartementen. We kijken hoeveel maanden de appartementen bewoond zijn.

Schoonmaak gebouw

icoon poets gebouw

Dat zijn de kosten voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen in je gebouw en de controle hiervan. Bijvoorbeeld: inkomhal, (deel van) trapzaal, kelder, fietsenberging en / of ramen zijn. De schoonmaak gebeurt door een externe firma of door Woonhaven Antwerpen.

Gasketel (cv en/of warm water) & gemeenschappelijke schouwen

icoon gasketel
icoon schouw

Deze kosten worden aangerekend in de huurlasten OF per afzonderlijke factuur. Dat hangt af van gebouw tot gebouw. Het gaat hier over het wettelijk verplichte onderhoud dat jij als huurder moet betalen.
De kosten voor het onderhoud van de gasketels zitten niet in de huurlasten, het kuisen wel.

Liften 

lift

De kosten zijn

De huurder die in zijn gebouw rechtstreeks of onrechtstreeks de lift kan gebruiken, betaalt deze huurlast, ook de gelijkvloerse woningen.

Energiecentrale & brandbeveiliging

icoon brandblusser

Dit is het onderhoud van de brandblusapparaten in je gebouw. Een paar gebouwen hebben een eigen energiecentrale. Ook de kosten van het onderhoud van die centrales zitten hier bij.

Waar is er een energiecentrale?

Omgeving gebouw

Dit is het onderhoud van al het groen (bloemen, gras, struiken, bomen) in en rond uw gebouw of in uw wijk. Dat kan gebeuren door Woonhaven of door een externe firma.

icoon tuin

Brandverzekering

icoon brandveiligheid

Je betaalt een stukje mee voor de brandverzekering van het gebouw. Meer uitleg over brandverzekeringen vind je bij hier.

Reinigen beerputten

icoon beerput

Dit zijn de kosten voor het leegmaken van de beerputten. Mogelijke technische problemen aan de beerput betalen wij. Als er een extra reiniging is gebeurd, dan kijken we waarom dit moest gebeuren. Als het kwam door slecht gebruik van de huurders, dan betalen zij deze extra kost.

Verwerken huisvuil

icoon afval

Dat kunnen de kosten zijn voor afvalstickers, containerparkjes en proper maken van van afvalcontainers. Ook als er een BrengBox in je wijk is, zitten de kosten ervan hier ook onder.

Technisch onderhoud gemeenschappelijke delen

icoon technisch onderhoud gemeenschappelijke delen

Dit zijn de kosten van:

Als je in een huis woont, zijn er geen gemeenschappelijke delen. Je betaalt dan alleen voor de plannen en de wachtdienst.

Uitzonderingen

Soms zijn er uitzonderingen op de berekening van bepaalde huurlasten: