Verzekeringen

Woonhaven verplicht jou 2 verzekeringen te nemen: een inboedelverzekering tegen brand- en waterschade en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (familiale verzekering).
Wie wil, kan deze verzekeringen nemen bij Ethias.
Wij onderhandelden een voordelige prijs voor onze huurders.

icoon brandverzekering

Daarnaast kan je ook nog een diefstalverzekering nemen.
Ook dat kan bij Ethias, maar deze verzekering is niet verplicht.

verplichtniet verplicht
inboedelverzekeringx
familiale verzekeringx
diefstal & vandalismex
Overzicht verplichte en niet-verplichte verzekeringen

Inboedelverzekering

Je moet een inboedelverzekering afsluiten.
Deze verzekering verzekert jouw meubels en toestellen (inboedel) tegen brand- en waterschade.
Onroerende verfraaiingen (schilderwerken, behangpapier,…) zijn ook door deze verzekering beschermd.
Sluit jouw verzekering af bij een erkend verzekeringskantoor. 
Je moet je inboedel verzekeren tegen:

Woonhaven is zelf verzekerd tegen brand aan het gebouw zelf.
Als er schade is aan het gebouw betaalt onze verzekering dit terug.
Je moet je dus niet zelf verzekeren voor schade aan het gebouw. 
Woonhaven nam deze verzekering met de clausule ‘afstand van verhaal’. Dat betekent dat de verzekeraar niet aan de veroorzaker (= de verantwoordelijke) van de schade mag vragen om een vergoeding te betalen. Deze clausule telt alleen voor het gebouw, niet voor schade aan de inboedel. Die moet je zelf verzekeren, zoals hierboven staat. Via je huurlasten betaal je een stukje terug aan Woonhaven voor deze clausule ‘afstand van verhaal’. 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.)

Als het brandt in jouw woning of er is waterschade, kan het zijn dat je buren hierdoor ook schade hebben. De buur mag dan aan jou vragen om de schade aan zijn inboedel terug te betalen. Je moet je hiervoor verzekeren via de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.). Jouw verzekering zal dan de schade aan de inboedel van jouw buur betalen. Je moet altijd een afschrift van jouw polis en het bewijs van jouw premiebetaling aan Woonhaven bezorgen, als we dit vragen. 

Als je schade door brand of iets anders opmerkt, heb je als huurder een schademeldingsplicht. Dit betekent dat je Woonhaven direct moet contacteren wanneer je de schade constateert. Dan kunnen wij onze verzekeraar verwittigen. 
Je bent ook verplicht experts binnen te laten in jouw woning als dat nodig is voor het opmeten of het herstellen van de schade. 

Schade door diefstal of vandalisme

Heb je schade aan een deel van jouw woning (kelder, deuren, ramen, brievenbus, bergruimte,…) door diefstal of vandalisme? Woonhaven betaalt de kosten voor de reparaties als je een situatie van overmacht kan bewijzen. 

Hoe bewijs je overmacht?

Je kan je inboedel laten verzekeren tegen inbraak, vandalisme, glasbraak …
Dit is niet verplicht. 

Waterschade in risicozones van het gebouw

Woonhaven betaalt niet voor waterschade in bergruimten van de kelder en/of andere bergruimten. In de bergruimten moet je alles altijd minimum 30 cm van de grond zetten. 

Franchise/contractuele vrijstelling

Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen.
Dit verschilt van verzekering tot verzekering.
Bijvoorbeeld: Je hebt brandschade voor 5.000 euro.
De franchise van je verzekering is 200 euro. Dat betekent dat je 200 euro van de schade zelf moet betalen. De rest (in dit geval 4.800 euro) betaalt jouw verzekering aan je terug.

Verzekering via Ethias

logo Ethias

Een verzekering afsluiten is niet altijd zo eenvoudig. Daarom willen we je als Woonhaven helpen. Wij hebben onderhandeld met verschillende verzekeringsfirma’s en selecteerden de firma die de beste prijs/kwaliteit levert. Dat is de firma Ethias geworden.

Belangrijk! Woonhaven heeft dit georganiseerd, maar het is een verzekering tussen jou en Ethias.