Sociaal energietarief

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor energie.
Het is het voordeligste tarief op de markt en bij alle energieleveranciers gelijk. Om dat tarief te krijgen, zijn er een paar voorwaarden.

Woon je in een gebouw van Woonhaven met een collectieve verwarmingsinstallatie?
Dan is het goed om weten dat daarvoor het sociaal energietarief al telt.

Wat moet ik doen om het sociaal energietarief te krijgen?

Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet jij of iemand op jouw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen. De precieze voorwaarden staan mooi opgesomd op de website van de Vlaamse Overheid.

Vanaf het moment dat je onder één van die voorwaarden valt, past de overheid in de meeste gevallen automatisch het sociaal tarief toe. Je hoeft hier dan niets meer voor te doen. De FOD Economie heeft een gratis online tool waarmee je kan controleren of jij het sociaal tarief krijgt.

Wat als ik het sociaal tarief niet automatisch krijg?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om het sociaal tarief automatisch toe te kennen
of zijn er soms problemen met de automatische toekenning.
In dat geval doe je het volgende:

  1. Vraag een attest aan bij de organisatie waar je jouw uitkering of tegemoetkoming krijgt.
  2. Bezorg dit attest aan je leverancier.

Niet zeker of je recht hebt op het sociaal tarief?
Contacteer je ziekenfonds of het RIZIV om hier meer informatie over te krijgen.