Aanpak overlast

Je moet bij ons rustig en veilig kunnen wonen.
Gelukkig is dat meestal zo, soms lukt dat jammer genoeg niet.
We hebben een team dat alle overlast aanpakt.
En we schakelen de hulp in van technische snufjes.

Samenleven

Iedereen wil rustig wonen in zijn woning.
Liefst kom je goed overeen met je buren en voel je je veilig waar je woont.
Iedereen respecteert het Reglement van Inwendige Orde en andere specifieke regels in je gebouw.
Voor veel van onze bewoners is wat we hierboven schrijven de realiteit.
Waar dat niet zo is, daar reageren we. Dat doen we op verschillende manieren.

Onze sociale dienst

Zijn er problemen tussen jou en je buren?
Dan vragen we je eerst om zelf te gaan praten met de buren.
Geraak je er niet uit? Dan kan je terecht bij je sociaal assistent.

Onze wijktoezichters

Vandaag zijn er 9 wijktoezichters. Allemaal hebben ze hun specifieke gebouwen, maar ze werken ook quasi allemaal samen met een andere toezichter. Hun job is het om controles te doen op het RIO en leefbaarheidsproblemen te detecteren.

De wijktoezichters controleren ook de brandveiligheid: ze checken de vluchtwegen en melden defecten aan de branddetectiemiddelen in onze gebouwen. Ook sluikstorten en foutieve schotelantennes pakken ze aan. Simpel gezegd, ze zorgen samen met jou ervoor dat het goed wonen is in je gebouw.

Onze wijkmedewerkers

Wij hebben bij Woonhaven twee wijkmedewerkers rondlopen.
Als jij het reglement overtreedt, komen ze met je praten.
Daarnaast werken ze ook rond het opsporen van fraude:

Ook wanneer we overtredingen constateren via camerabewaking, komen ze bij je langs.

Camerabewaking & preventie

Om de leefbaarheid in de gebouwen beter te controleren & ook te voorkomen, gebruiken we bewakingscamera’s.

Via onze camera’s kunnen we daders van vandalisme, diefstal of overlast identificeren.
Wij kijken wel alleen maar naar de beelden als er een reden voor is.
We hebben niet iemand die continu naar alle beelden zit te kijken, dat mag ook niet.
Is er iets gebeurd, dan bezorgen we de beelden aan de politie.
Als huurder mag je geen beelden opvragen of bekijken.

Sluikstort in je gebouw

Sluikstort is niet fijn.
Het verstoort de leefbaarheid in een gebouw en de directe omgeving.
Zowel medewerkers van Woonhaven als Stad Antwerpen doen regelmatig controles.
Wie we betrappen, betaalt alle kosten.
Bovendien kan je van de stad Antwerpen een boete krijgen tot 350 euro.

Zie je ergens binnen sluikstort liggen?

Ligt het sluikstort buiten?

Technische oplossingen

Vaak doen we ook technische oplossingen in wijken waar er een vorm van overlast is.
Een paar voorbeelden:

Zo’n zaken kan je zelf niet aanvragen, dat gebeurt op advies van bijvoorbeeld de wijktoezichter.