Sociale dienst

Bij Woonhaven werken 17 sociaal assistenten. 
Elke sociaal assistent volgt verschillende wijken op.

Zij zijn de contactpersonen voor huurders met vragen over samenleven. Hun belangrijkste taak is het contact met onze huurders. Hen helpen met verschillende zaken, zowel individueel als in groep. Daarom zijn onze sociaal assistenten continu aanwezig in hun wijken.

Het takenpakket

De rollen van een sociaal assistent

De sociaal assistent (SA) is in eerste instantie de contactpersoon en huurbegeleider voor de huurders.  Huurders vinden vlot de weg naar de sociale dienst. Die laagdrempelige benadering is belangrijk in het opsporen van mogelijke problemen.

De SA werkt heel preventief.  De basis van de relatie tussen de huurder en de sociale huisbaas wordt gelegd in het huisbezoek voorafgaand aan de toewijzing van een woning.  De SA gaat ook proactief op bezoek bij alle huurders. Via gestructureerde rondgangen in de appartementen komen zij in contact met allerlei vormen van problemen.  De SA pikt deze zorgsignalen op en gaat er mee aan de slag.  De SA benadert zijn huurders vanuit een hulp- of dienstverlenende houding en kan daarvoor terugvallen op een intern en extern netwerk van hulpverleners. Belangrijke partners, naast individuele huurders en huurdersgroepen, zijn burenbemiddeling, buurtregie, wijkpolitie, zorgbedrijf Antwerpen, CAW en het SSeGA-project (voor huurders met een vermoeden van een psychische problematiek zonder hulpvraag)

Vaak moet de SA optreden als huisbaas. Bijvoorbeeld bij achterstal maar zeker ook bij overlast. Daarbij tracht hij in eerste instantie, samen met alle betrokkenen, een oplossing te vinden. Woonhaven hanteert als huisbaas een meerkansenbeleid, sociaal als het kan en streng als het moet. Tot slot zijn ze crisismanagers. Ze worden geconfronteerd met moeilijke en gevoelige dossiers en het is dan aan hen om adequaat te handelen.