Wat zijn de voorwaarden?

Je pand dient te voldoen aan de Vlaamse Codex Wonen. Verder zijn er ook een aantal oppervlakte voorwaarden.

Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het intern Woningkwaliteitcharter van de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren. In uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Wij bekijken steeds het wooncomfort van elk specifiek pand voor de beoordeling of het al dan niet geschikt is voor een verhuring via Woonhaven.

Minimale (netto)oppervlaktes

Uitrusting

Je kan als sociaal verhuurder beroep doen op zeer interessante renovatiepremies indien je werken uitvoert.

Andere vereisten

Renoveren zonder zorgen

Heb je geen tijd of zin om zelf de aanpassingswerken uit te voeren? Dan kan je terecht bij Het Pandschap. Dit is een sociale onderneming die zich heeft gespecialiseerd in renovaties gericht op sociale verhuur. Dat wil zeggen dat ze jouw woning kwalitatief renoveren, volgens alle wettelijke vereisten, maar zonder onnodige kosten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een medewerker van Het Pandschap brengt samen met jou een bezoek aan jouw pand en overloopt alle nodige werken. Rekening houdend met jouw verwachtingen op langere termijn krijg je vrijblijvend een voorstel voor de renovatie, inclusief een kostenraming van alle werken en mogelijke premies.

Als je overtuigd bent, sluit je een overeenkomst af met het Pandschap en laten zij alle werken uitvoeren in jouw naam. Op die manier behoud je het recht op alle premies maar hoef jij je niet bezig te houden met de renovatie zelf. Het Pandschap coördineert alle werken, waarvoor het beroep doet op betrouwbare aannemers.

Wanneer alle werken zijn afgerond zorgt het Pandschap voor alle nodige attesten en administratie zodat je de woning met een gerust gevoel in huur kan geven aan het sociaal verhuurkantoor.

Het financiële plaatje

Het Pandschap vraagt een billijke vergoeding voor de geleverde diensten, afhankelijk van de grootte van de renovatie. Dit wordt ook duidelijk opgenomen in het voorstel dat je vrijblijvend ontvangt.

Beschik je niet over de nodige financiële middelen voor de renovatie?  Dan kan het Pandschap zelf voor investeringsmiddelen zorgen. Deze worden dan gerecupereerd via een deel van de huurinkomsten.

Als niet winstgedreven onderneming garandeert het Pandschap objectief advies. Je betaalt alvast niet meer dan nodig voor de renovatie van uw woning.

Wil je graag meer weten of meteen een afspraak maken voor een bezoek aan je woning? Neem dan contact op met Het Pandschap.