Lynn Scheers

sociaal assistent

Onze sociaal assistenten werken aan de samenhorigheid van de huurders en de leefbaarheid binnen de wijken. Ze zijn een 1ste lijncontact voor onze huurders. Ze helpen en begeleiden waar nodig en maken de huurders wegwijs in hun directe omgeving.
Sociaal assistent Lynn vertelt uitgebreid over haar job.

Lynn in de wijk
Wat moet ik me juist voorstellen bij een sociaal assistent van Woonhaven?

Wij zijn in het totaal met zo’n 18 sociaal assistenten en zijn onderverdeeld in regio’s. Ik werk in sector Noord en ben verantwoordelijk voor Deurne-Zuid en Deurne-Centrum. Dat zijn ruim zo’n 1 200 woningen, denk ik. De mensen die daar wonen, daar ben ik het aanspreekpunt voor. Mensen die een appartement toegewezen krijgen in die regio – dat kunnen zowel externe kandidaten zijn die op de wachtlijst staan als huurders die intern gaan verhuizen – ga ik ook op voorhand bezoeken, ter kennismaking.

Huurders kunnen naar ons bellen als ze een probleem of vragen hebben. Dan is het eigenlijk aan jou als sociaal assistent om zelf te bepalen op welke manier je het beste kan helpen: wil je het telefonisch oplossen, ga je op huisbezoek, stuur je een brief,… Ik kies ervoor om zelf zoveel mogelijk op huisbezoek te gaan omdat je dan ook het totaalplaatje krijgt. Je ziet de mensen in hun leefomstandigheden wat dan vaak ook veel duidelijk maakt. Een gesprek face-to-face is ook wel aangenamer dan aan de telefoon.

Verder hebben we ook een doorverwijsfunctie. Doordat de vragen en problematieken waarmee huurders ons aanspreken juist zo ruim zijn, verwijzen we ook vaak door. Zo bellen huurders soms ook naar ons voor een technisch probleem. Dus we moeten regelmatig doorverwijzen intern binnen Woonhaven, maar ook ruimer naar de Stad Antwerpen of andere sociale partners. Want het is voor ons niet mogelijk om een persoonlijk begeleidingstraject op te starten voor huurders. Onze functie is vooral om mogelijke problemen op te sporen en dan een eerste contact te maken met die huurders. Daarna bekijken we in teamverband wie, welke dienst of welke externe partner we kunnen inschakelen om daar meer intensief te gaan begeleiden. Je blijft uiteraard wel mee opvolgen.

Lynn tijdens een vergadering met haar teamgenoten
Hoe ziet een standaard dag er voor jou uit?

Een standaard werkdag is vrij moeilijk te beschrijven want alle dagen zijn anders wat het ook heel boeiend maakt. Je plant je agenda helemaal zelf in, je bent daar echt vrij in. Aangezien je verantwoordelijk bent voor je eigen wijk, plan je gewoon je huisbezoeken en gesprekken zelf. Voor corona was een standaard dag één met heel veel huisbezoeken. Nu begint dat gelukkig ook weer wat terug op gang te komen maar anders spreken we als alternatief af op een huurderskantoor of buiten.

Ik vind het ook belangrijk om rondgangen door gebouwen te doen om zo echt een laagdrempelig aanspreekpunt te kunnen zijn voor de huurders. Het doet ook al veel om met de fiets door uw wijk te fietsen, dan word je ook heel vaak aangesproken door de huurders. In het begin kennen ze je nog niet maar nu kan ik bijvoorbeeld niet door de Arenawijk fietsen zonder aangesproken te worden door een huurder. Zo pik je ook de zorgsignalen wat op en kan je ermee aan de slag gaan. Heel vaak willen mensen ook gewoon een babbeltje, dat doet al zoveel.

We hebben dan ook geregeld onze vaste vergaderingen om dossiers en moeilijkheden te bespreken. Daarnaast is er ook heel veel informeel overleg gedurende de dag met collega’s op de bureau. Ondanks je dus veel individueel werkt, kan je altijd terecht bij je collega’s voor feedback. Je kan bijvoorbeeld ook iemand meevragen voor een huisbezoek bij een moeilijker dossier of gesprek.

Heel vaak willen mensen ook gewoon een babbeltje, dat doet al zoveel.

Met wat voor problemen help je huurders zoal verder?

Wij ondersteunen huurders vaak met persoonlijke problemen, bijvoorbeeld mensen die het psychisch moeilijk hebben of er zijn moeilijkheden met de kinderen. Maar ook met bezorgdheden rond verhuizen kunnen ze bij ons terecht of er zijn financiële problemen en ze willen daar met jou over babbelen. Dat kan echt heel ruim gaan. Regelmatig zijn er ook burenconflicten zoals mensen die klagen dat hun buur overlast veroorzaakt. We motiveren huurders om met elkaar in gesprek te gaan maar kunnen ook doorverwijzen naar dienst burenbemiddeling van de stad. Wij als sociaal assistent kunnen nooit scheidsrechter zijn, maar wij kunnen wel luisteren naar hun verhalen. Een luisterend oor zijn is heel belangrijk binnen onze job. Maar de reden dat mensen ons contacteren kan dus echt heel hard en ruim variëren.

Lynn met de fiets in de Arena wijk. Ze komt een huurder tegen waarmee ze een babbeltje doet.
Ten slotte, wat vind je zo uniek aan je job?

Wat de job voor mij heel interessant en uniek maakt, is dat we werken met een heel divers publiek. Dat kan gaan van alleenstaande mannen of vrouwen tot grote gezinnen of bejaarden. Hiervoor werkte ik in de bijzondere jeugdzorg. Ook in de sociale sector dus, maar meer in de leefgroep- en contextbegeleiding met heel andere uren, andere werkomgeving. Daar zat je echt met weekends, nachten, avonden dat je moest werken. En dan kwam ik hier en dat was echt een verademing. Er is hier een vrij flexibel systeem van werkuren wat heel veel vrijheid geeft. Dat is zalig om zo te kunnen werken. De vrijheid en flexibiliteit die je krijgt om je job uit te voeren in combinatie met de verschillende extralegale voordelen is toch vrij uniek binnen de sociale sector.