Mijn huurprijs

Rond de jaarwisseling krijg je een brief met de huurprijs voor volgend jaar.
Die berekening leggen we hier uit.

Je huishuur bestaat uit de reële huishuur en de voorschotten huurlasten die je betaalt.
De reële huurprijs bepalen we door een wettelijk bepaalde formule.
Zorg dat je altijd voor de 10de van de maand betaalt. (In januari krijg je vaak langer tijd.)

Reële huurprijs
= 1/55ste jaarinkomenpatrimoniumkorting gezinskorting + energiecorrectie

Woon je in een private woning via Woonhaven (= het vroegere SVKA)?
Dan wordt je huurprijs op een andere manier berekend. Meer info hierover volgt.

1/55ste van je inkomen

Wie sociaal wil huren, mag maximum een bepaald inkomen hebben.
Anders krijg je geen sociale woning. Huur je wel al een sociale woning, maar is je inkomen hoger dan het maximum? Dan betaal je iets meer huur.

Dit zijn de grenzen in 2023 (het is je netto belastbaar inkomen):

Is je inkomen lager dan de inkomensgrens?
Dan passen we nog steeds 1/55ste van je inkomen toe. Voor wie een bepaald percentage meer verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs.

Je inkomen

We kijken naar alle meerderjarige gezinsleden die een inkomen hebben. Ouders, kinderen waarvoor je geen kinderbijslag meer krijgt, inwonende grootouders … Alle inkomens tellen we mee. Ook het inkomen (studentenarbeid) van meerderjarige kinderen die op 1/1/2023 niet meer kinderbijslag gerechtigd zijn, telt mee voor de huur. Een inkomen dat kan zijn loon door werken, een pensioen, een uitkering, een inkomensvervangende tegemoetkoming … Al die inkomens tellen we op. We kijken voor de huurprijzen van 2023 naar inkomens van 2020, want daar hebben we alle aanslagbiljetten van. Vonden we van jou geen aanslagbiljet in 2020? Dan kijken we naar je recentste inkomen (augustus, september, oktober 2022).

Goed om weten

  1. Is er iemand van je familie (1ste, 2de of 3de graad) erkend voor een ernstige handicap? Heeft die persoon een inkomen? Dan is daar een vrijstelling op van maximum 12.297,78 euro. Dat betekent dat we dat bedrag aftrekken van het inkomen, dat telt niet mee voor de huurprijsbepaling.
  2. Is je inkomen lager dan het leefloon? Dan verhogen we dat niet meer tot het leefloon, we berekenen je huishuur op je echte inkomen.
Een paar voorbeelden:          
  1. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en een werkende dochter van 23 jaar. We tellen de inkomens van mama, papa en de werkende dochter samen.
  2. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en de grootmoeder. We tellen de inkomens van de man, vrouw en grootmoeder samen.
  3. Je hebt een zoon van 20 jaar die nog studeert en vakantiewerk doet. Daarvoor krijg je nog kindergeld, zijn inkomen van het vakantiewerk telt dus niet mee.
  4. Je hebt een dochter van 24 die niet meer studeert en waarvoor je geen kindergeld meer krijgt. In 2020 deed zij vakantiewerk. Haar inkomen van het vakantiewerk telt mee voor de huurprijsberekening.

De patrimoniumkorting

Daarvoor kijken we naar de kwaliteit van de woning, vertaald in de marktwaarde.
De marktwaarde is de prijs die je voor je appartement zou betalen op de private huurmarkt. Die marktwaarde is belangrijk om de grenzen van je huurprijs te berekenen. Maar vooral voor de patrimoniumkorting is die heel belangrijk. Om de marktwaarde te berekenen, is er sinds 2020 een standaard tool die alle maatschappijen moeten gebruiken, de huurschatter. Die kijkt naar 17 onderdelen van je woning (ligging, grootte, verwarmingstype, aanwezigheid parking, terras …). Op basis daarvan berekent de huurschatter automatisch de marktwaarde.

De marktwaarde van je woning staat op je huurprijsberekening.
 

Hoeveel kan de patrimoniumkorting zijn?

Goed om weten: je reële huurprijs kan nooit hoger zijn dan de marktwaarde.

Gezinskorting

Voor elke persoon ten laste krijg je een korting, 21 euro per maand.

De energiecorrectie

Sinds 2021 passen we de energiecorrectie toe op onze meest energiezuinige gebouwen.
Ongeveer 1/3de van onze huurders betaalt een kleine energiecorrectie.

Afhankelijk van waar je woont in een appartementsgebouw, is de correctie hoger of lager. Woon je in het midden van een gebouw, met buren langs alle kanten (boven, onder, links, rechts)? Dan betaal je minder, want je hebt minder voordeel van energiebesparende maatregelen zoals isolatie. Woon je aan de buitenkant van een gebouw of onder het dak? Dan heb je wel veel meer voordeel van de renovatie/nieuwbouw. Want als het dak of de gevel slecht geïsoleerd waren, dan waren jouw kosten veel hoger dan wie in het midden woont. Daarom betaal je dan iets meer energiecorrectie.

Kan je huurprijs veranderen?

Ja, dat kan zeker.

Je moet ons eerst alle bewijzen bezorgen. Is alles in orde, dan verandert je huurprijs de 1ste maand nadat de administratie in orde is. Bezorg ons alle bewijzen of kom langs in een van onze kantoren.

Komt er tijdens het jaar iemand bij jou wonen? Dan moet je eerst toestemming vragen aan Woonhaven. Na een ‘OK’ van Woonhaven, mag de persoon bijwonen. Je huishuur kan veranderen. Ook als iemand vertrekt moet je ons informeren.

Voorschotten huurlasten

Naast je huishuur betaal je ook huurlasten. Dat is voor het poetsen en onderhoud van de gangen, het water, energie (als het gemeenschappelijk is), onderhoud van de lift … Dat voorschot passen we aan als er een gezinsuitbreiding is.

Wanneer we als Woonhaven prijsstijgingen verwachten, dan verhogen we je voorschotten.

Wanneer betalen?

Je moet altijd voor de 10de van de maand betalen. In januari mag dit vaak iets later. Check je brief met je nieuwe huurprijs.
We hebben 2 rekeningnummers:

opgelet

Gebruik altijd bij je betaling je gestructureerde mededeling.
Dat is de cijfercombinatie die tussen +++ / / / +++ staat in je brief.

Enkel zo kunnen we je betaling snel en correct verwerken.