Mijn huurprijs

Op het einde van elk jaar krijg je een brief met de huurprijs voor volgend jaar.

Die berekening leggen we hier uit.

Je huishuur bestaat uit de reële huishuur en de voorschotten huurlasten die je betaalt.
De reële huurprijs bepalen we door een wettelijk bepaalde formule.
Zorg dat je altijd voor de 10de van de maand betaalt.

Reële huurprijs
= 1/55ste inkomenpatrimoniumkorting gezinskorting + energiecorrectie

1/55ste van je inkomen

Wie sociaal wil huren, mag maximum een bepaald inkomen hebben.
Anders krijg je geen sociale woning. Huur je wel al een sociale woning, maar is je inkomen hoger dan het maximum? Dan betaal je iets meer huur.

Dit zijn de grenzen in 2021 (het is je netto belastbaar inkomen):

Is je inkomen lager dan de inkomensgrens?
Dan passen we nog steeds 1/55ste van je inkomen toe. Voor wie een bepaald percentage meer verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs.

Je inkomen

We kijken naar alle meerderjarige gezinsleden die een inkomen hebben. Ouders, kinderen waarvoor je geen kinderbijslag meer krijgt, inwonende grootouders … Alle inkomens tellen we mee. Een inkomen dat kan zijn loon door werken, een pensioen, een uitkering, een inkomensvervangende tegemoetkoming … Al die inkomens tellen we op. Wij hebben voor de huurprijzen van 2021 gekeken naar inkomens van 2018, want daar hebben we alle aanslagbiljetten van. Vonden we van jou geen aanslagbiljet in 2018? Dan kijken we naar je recentste inkomen (, augustus, september, oktober 2020).

Goed om weten

  1. Is er iemand van je familie (1ste,2de of 3de graad) erkend voor een ernstige handicap? Heeft die persoon een inkomen? Dan is daar een vrijstelling op van maximum 11.510,61 euro. Dat betekent dat we dat bedrag aftrekken van het inkomen, dat telt niet mee voor de huurprijsbepaling.
  2. Is je inkomen lager dan het leefloon? Dan verhogen we dat niet meer tot het leefloon, we berekenen je huishuur op je echte inkomen.

Een paar voorbeelden:          

  1. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en een werkende dochter van 23 jaar. We tellen de inkomens van mama, papa en de werkende dochter samen.
  2. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en de grootmoeder. We tellen de inkomens van de man, vrouw en grootmoeder samen.
  3. Je hebt een zoon van 20 jaar die nog studeert en vakantiewerk doet. Daarvoor krijg je nog kindergeld, zijn inkomen van het vakantiewerk telt dus niet mee.

De patrimoniumkorting

Daarvoor kijken we naar de kwaliteit van de woning, vertaald in de marktwaarde.
De marktwaarde is de prijs die je voor je appartement zou betalen op de private huurmarkt. Die marktwaarde is belangrijk om de grenzen van je huurprijs te berekenen. Maar vooral voor de patrimoniumkorting is die heel belangrijk. Om de marktwaarde te berekenen, is er sinds 2020 een standaard tool die alle maatschappijen moeten gebruiken, de huurschatter. Die kijkt naar 17 onderdelen van je woning (ligging, grootte, verwarmingstype, aanwezigheid parking, terras …). Op basis daarvan berekent de huurschatter automatisch de marktwaarde.

De marktwaarde van je woning staat op je huurprijsberekening.
 

Hoeveel kan de patrimoniumkorting zijn?

Goed om weten: je reële huurprijs kan nooit hoger zijn dan de marktwaarde.

Gezinskorting

Voor elke persoon ten laste krijg je een korting, 19 euro per maand.

De energiecorrectie

De energiecorrectie is nieuw sinds 2020. We passen die toe op onze meest energiezuinige gebouwen. Ongeveer 1/3de van onze huurders betaalt een kleine energiecorrectie.

Afhankelijk van waar je woont in een appartementsgebouw, is de correctie hoger of lager. Woon je in het midden van een gebouw, met buren langs alle kanten (boven, onder, links, rechts)? Dan betaal je minder, want je hebt minder voordeel van energiebesparende maatregelen zoals isolatie. Woon je aan de buitenkant van een gebouw of onder het dak? Dan heb je wel veel meer voordeel van de renovatie/nieuwbouw. Want als het dak of de gevel slecht geïsoleerd waren, dan waren jouw kosten veel hoger dan wie in het midden woont. Daarom betaal je dan iets meer energiecorrectie.

In dit overzicht lees je om welke gebouwen het gaat.

Kan je huurprijs veranderen?

Ja, dat kan zeker.

Je moet ons eerst alle bewijzen bezorgen. Is alles in orde, dan verandert je huurprijs de 1ste maand nadat de administratie in orde is. Mail alle bewijzen of kom langs in een van onze kantoren.

Komt er tijdens het jaar iemand bij jou wonen? Dan moet je eerst toestemming vragen aan Woonhaven. Na een ‘OK’ van Woonhaven, mag de persoon bijwonen. Je huishuur kan veranderen. Ook als iemand vertrekt moet je ons informeren.

Voorschotten huurlasten

Naast je huishuur betaal je ook huurlasten. Dat is voor het poetsen en onderhoud van de gangen, het water, energie (als het gemeenschappelijk is), onderhoud van de lift … Dat voorschot passen we aan als er een gezinsuitbreiding is.

Wanneer we als Woonhaven prijsstijgingen verwachten, dan verhogen we je voorschotten. Vanaf 2020 hebben we strengere contracten die meer kwaliteit moeten garanderen. Veel huurders klaagden de voorbije jaren, soms terecht, over de slechte service van de externe firma’s. Die service moet vanaf 2020 beter. Een strenger contract wil ook zeggen een duurder contract, betere kwaliteit is niet gratis. Elk gezin dat in een gebouw woont waar een lift is (ook het gelijkvloers), betaalt daarom vanaf nu 13 euro per maand voor het onderhoud van de lift. Onder meer die kost zit in je nieuwe voorschot huurlasten.

Wanneer betalen?

Je moet altijd voor de 10de van de maand betalen.
Dat doe je op het rekeningnummer: BE87 0960 1808 8194.