Mijn huurprijs

Rond midden januari valt de brief met je nieuwe huurprijs voor 2024 in de bus.
Voor januari vragen we je om jouw huurprijs van december te betalen. Zoals altijd voor de 10de van de maand, dus 10 januari 2024.
Het verschil voor januari betaal je dan achteraf bij.

De berekening van je huurprijs leggen we hier uit.

Je huishuur bestaat uit de reële huishuur en de voorschotten huurlasten die je betaalt.
De reële huurprijs bepalen we door een wettelijk bepaalde formule.
Zorg dat je altijd voor de 10de van de maand betaalt. (In januari krijg je vaak langer tijd.)

Reële huurprijs
= 1/54ste jaarinkomenpatrimoniumkorting gezinskorting + energiecorrectie

Woon je in een private woning via Woonhaven (= het vroegere SVKA)?
Dan wordt je huurprijs op een andere manier berekend. Meer info hierover volgt.

1/54ste van je inkomen

Wie sociaal wil huren, mag maximum een bepaald inkomen hebben.
Anders krijg je geen sociale woning. Huur je wel al een sociale woning, maar is je inkomen hoger dan het maximum? Dan betaal je iets meer huur.

Dit zijn de grenzen in 2024 (het is je netto belastbaar inkomen):

Is je inkomen lager dan de inkomensgrens?
Dan passen we nog steeds 1/54ste van je inkomen toe. Voor wie een bepaald percentage meer verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs.

Je inkomen

We kijken naar alle meerderjarige gezinsleden die een inkomen hebben. Ouders, kinderen waarvoor je geen kinderbijslag meer krijgt, inwonende grootouders … Alle inkomens tellen we mee. Ook het inkomen (studentenarbeid) van meerderjarige kinderen die op 1/1/2024 niet meer kinderbijslag gerechtigd zijn, telt mee voor de huur.
Een inkomen dat is: loon door werken, een pensioen, een uitkering, een inkomensvervangende tegemoetkoming … Al die inkomens tellen we op. We kijken voor de huurprijzen van 2024 naar inkomens van 2021, want daar hebben we alle aanslagbiljetten van. Vonden we van jou geen aanslagbiljet in 2021? Dan kijken we naar je recentste inkomen (september, oktober, november 2023).

Een paar voorbeelden:          
  1. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en een werkende dochter van 23 jaar. We tellen de inkomens van mama, papa en de werkende dochter samen.
  2. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en de grootmoeder. We tellen de inkomens van de man, vrouw en grootmoeder samen.
  3. Je hebt een zoon van 20 jaar die nog studeert en vakantiewerk doet. Daarvoor krijg je nog kindergeld, zijn inkomen van het vakantiewerk telt dus niet mee.
  4. Je hebt een dochter van 24 die niet meer studeert en waarvoor je geen kindergeld meer krijgt. In 2020 deed zij vakantiewerk. Haar inkomen van het vakantiewerk telt mee voor de huurprijsberekening.

De patrimoniumkorting

Daarvoor kijken we naar de kwaliteit van de woning, vertaald in de marktwaarde.
De marktwaarde is de prijs die je voor je appartement zou betalen op de private huurmarkt. Die marktwaarde is belangrijk om de grenzen van je huurprijs te berekenen. Maar vooral voor de patrimoniumkorting is die heel belangrijk. Om de marktwaarde te berekenen, is er sinds 2020 een standaard tool die alle maatschappijen moeten gebruiken, de huurschatter. Die kijkt naar 17 onderdelen van je woning (ligging, grootte, verwarmingstype, aanwezigheid parking, terras …). Op basis daarvan berekent de huurschatter automatisch de marktwaarde.

De marktwaarde van je woning staat op je huurprijsberekening.

Hoeveel kan de patrimoniumkorting zijn?

Goed om weten: je reële huurprijs kan nooit hoger zijn dan de marktwaarde.

Gezinskorting

Voor elke persoon ten laste krijg je een korting, 22 euro per maand.

De energiecorrectie

Sinds 2021 passen we de energiecorrectie toe op onze meest energiezuinige gebouwen.
Ongeveer 1/3de van onze huurders betaalt een kleine energiecorrectie.

Afhankelijk van waar je woont in een appartementsgebouw, is de correctie hoger of lager. Woon je in het midden van een gebouw, met buren langs alle kanten (boven, onder, links, rechts)? Dan betaal je minder, want je hebt minder voordeel van energiebesparende maatregelen zoals isolatie. Woon je aan de buitenkant van een gebouw of onder het dak? Dan heb je wel veel meer voordeel van de renovatie/nieuwbouw. Want als het dak of de gevel slecht geïsoleerd waren, dan waren jouw kosten veel hoger dan wie in het midden woont. Daarom betaal je dan iets meer energiecorrectie.

Doe de check: De informatie over je inkomen en je gezinssituatie komt van de overheidsdatabanken en informatie die jij ons bezorgt. Maar het is goed om altijd nog even zelf de check te doen. Kloppen je inkomsten, staat de invaliditeit bij iedereen correct en is je gezinsgrootte juist? Dan is het goed. Denk je dat er iets fout staat, contacteer ons dan.

Kan je reële huurprijs veranderen in 2024?

Ja, dat kan zeker.

Je moet ons eerst alle bewijzen bezorgen. Is alles in orde, dan verandert je huurprijs de 1ste maand nadat de administratie in orde is. Bezorg ons alle bewijzen of kom langs in een van onze kantoren.

Komt er tijdens het jaar iemand bij jou wonen? Dan moet je eerst toestemming vragen aan Woonhaven. Na een ‘OK’ van Woonhaven, mag de persoon bijwonen. Je huishuur kan veranderen. Ook als iemand vertrekt moet je ons informeren.

Voorschotten huurlasten

Naast je huishuur betaal je ook huurlasten. Dat is voor het poetsen en onderhoud van de gangen, het water, energie (als het gemeenschappelijk is), onderhoud van de lift … Dat voorschot passen we aan als er een gezinsuitbreiding is.

Wanneer we als Woonhaven prijsstijgingen verwachten, dan verhogen we je voorschotten.

Wanneer betalen?

Je moet altijd voor de 10de van de maand betalen. In januari mag dit vaak iets later. Check je brief met je nieuwe huurprijs.
We hebben 3 rekeningnummers:

opgelet

Gebruik altijd bij je betaling je gestructureerde mededeling.
Dat is de cijfercombinatie die tussen +++ / / / +++ staat in je brief.

Enkel zo kunnen we je betaling snel en correct verwerken.

Woon je in een private woning?

Je huurprijs wordt anders berekend. Je huurprijs wijzigt niet per 1 januari 2024. Als je huurprijs verandert, bezorgen we je een nieuwe berekening.

De Vlaamse Regering nam een aantal maatregelen om de huurprijzen tussen de eigen woningen en de ingehuurde woningen te harmoniseren. Zo is er in 2024 een aanpassing van de bedragen die gelden als maximale huursubsidie. Dit heeft een impact op de huurprijzen van huurders in ingehuurde woningen

Heb je nog vragen?

Natuurlijk is dit veel informatie. Is er iets niet duidelijk?

  1. Stel je vragen via het vragenformulier. Vermeld steeds je klantnummer!
  2. Bel naar 03 212 25 00 (optie 3). Hou je klantnummer bij de hand.
  3. Wil je iemand persoonlijk spreken? Kom dan tijdens de openingsuren/op afspraak langs in een huurderkantoor.