Mijn huurprijs

Op het einde van elk jaar krijg je een brief met de huurprijs voor volgend jaar.
In 2020 besliste de Vlaamse regering om de berekening van de huurprijs grondig te veranderen.
Die berekening leggen we hier uit.

Je huishuur bestaat uit de reële huishuur en de voorschotten huurlasten die je betaalt.
De reële huurprijs bepalen we door een wettelijk bepaalde formule.
Zorg dat je altijd voor de 10de van de maand betaalt.

Reële huurprijs
= 1/55ste inkomenpatrimoniumkorting gezinskorting + energiecorrectie

1/55ste van je inkomen

Wie sociaal wil huren, mag maximum een bepaald inkomen hebben.
Anders krijg je geen sociale woning. Huur je wel al een sociale woning, maar is je inkomen hoger dan het maximum? Dan betaal je iets meer huur.

Dit zijn de grenzen in 2020 (het is je netto belastbaar inkomen):

Is je inkomen lager dan de inkomensgrens?
Dan passen we nog steeds 1/55ste van je inkomen toe. Voor wie een bepaald percentage meer verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs.

Je inkomen

We kijken naar alle meerderjarige gezinsleden die een inkomen hebben. Ouders, kinderen waarvoor je geen kinderbijslag meer krijgt, inwonende grootouders … Alle inkomens tellen we mee. Een inkomen dat kan zijn loon door werken, een pensioen, een uitkering, een inkomensvervangende tegemoetkoming … Al die inkomens tellen we op.

Zijn er gezinsleden (buiten jij als hoofdhuurder en je partner) die een handicap hebben? Dan telt hun inkomensvervangende tegemoetkoming maar voor een stuk of zelfs helemaal niet mee in de huurprijsberekening.

Een paar voorbeelden:          

  1. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en een werkende dochter van 23 jaar. We tellen de inkomens van mama, papa en de werkende dochter samen.
  2. Je gezin bestaat uit man, vrouw, een zoon van 12 jaar en de grootmoeder. We tellen de inkomens van de man, vrouw en grootmoeder samen.
  3. Je hebt een zoon van 20 jaar die nog studeert en vakantiewerk doet. Daarvoor krijg je nog kindergeld, zijn inkomen van het vakantiewerk telt dus niet mee.

De patrimoniumkorting

Daarvoor kijken we naar de kwaliteit van de woning, vertaald in de marktwaarde.
De marktwaarde is de prijs die je voor je appartement zou betalen op de private huurmarkt. Die marktwaarde is belangrijk om de grenzen van je huurprijs te berekenen. Maar vooral voor de patrimoniumkorting is die heel belangrijk. Om de marktwaarde te berekenen, is er sinds 2020 een standaard tool die alle maatschappijen moeten gebruiken, de huurschatter.
Die kijkt naar 17 onderdelen van je woning (ligging, grootte, verwarmingstype, aanwezigheid parking, terras …). Op basis daarvan berekent de huurschatter automatisch de marktwaarde.

Wat constateren we?
Veel woningen van Woonhaven krijgen een hogere marktwaarde. Dat effect merk je als huurder in je patrimoniumkorting. Want een hogere marktwaarde wil zeggen minder patrimoniumkorting en dus meer huur betalen.

De marktwaarde van je woning staat op je huurprijsberekening.
 

Hoeveel kan de patrimoniumkorting zijn?

Goed om weten: je reële huurprijs kan nooit hoger zijn dan de marktwaarde.

Gezinskorting

Aan de gezinskorting verandert niets.
Voor elke persoon ten laste krijg je een korting, 19 euro per maand.

De energiecorrectie

De Vlaamse Overheid wil dat we onze woningen energiezuiniger maken. Dat kost natuurlijk geld. Via de nieuwe energiecorrectie kunnen we een deel van die kosten recupereren. Vanaf 2020 passen we de energiecorrectie toe op alle nieuwbouw en grondig gerenoveerde gebouwen sinds 2006. Grondig gerenoveerd wil zeggen dat alle huurders tegelijk moesten verhuizen. Je vindt het overzicht op onze website terug. Vanaf 2021 is de energiecorrectie voor al onze gebouwen.

Door onze energiezuinige nieuwe/gerenoveerde woningen moet je minder energie verbruiken voor de verwarming. Je bespaart dus op energiekosten. Een deel van wat je bespaart, betaal je terug via de energiecorrectie. Die extra kost is lager dan wat je bespaart aan energie.

Afhankelijk van waar je woont in een appartementsgebouw, is de correctie hoger of lager. Woon je in het midden van een gebouw, met buren langs alle kanten (boven, onder, links, rechts)? Dan betaal je minder, want je hebt minder voordeel van de energiebesparende maatregelen zoals isolatie. Woon je aan de buitenkant van een gebouw of onder het dak? Dan heb je wel veel meer voordeel van de renovatie/nieuwbouw. Want als het dak of de gevel slecht was geïsoleerd, dan waren jouw kosten veel hoger dan wie in het midden woont. Daarom betaal je dan iets meer energiecorrectie.

In dit overzicht lees je om welke gebouwen het gaat.

Kan je huurprijs veranderen?

Ja, dat kan zeker.

Je moet ons eerst alle bewijzen bezorgen. Is alles in orde, dan verandert je huurprijs de 1ste maand nadat de administratie in orde is. Mail alle bewijzen of kom langs in een van onze kantoren.

Komt er tijdens het jaar iemand bij jou wonen? Dan moet je eerst toestemming vragen aan Woonhaven. Na een ‘OK’ van Woonhaven, mag de persoon bijwonen. Je huishuur kan veranderen. Ook als iemand vertrekt moet je ons informeren.

Voorschotten huurlasten

Naast je huishuur betaal je ook huurlasten. Dat is voor het poetsen en onderhoud van de gangen, het water, energie (als het gemeenschappelijk is), onderhoud van de lift … Dat voorschot passen we aan als er een gezinsuitbreiding is.

Wanneer we als Woonhaven prijsstijgingen verwachten, dan verhogen we je voorschotten. Vanaf 2020 hebben we strengere contracten die meer kwaliteit moeten garanderen. Veel huurders klaagden de voorbije jaren, soms terecht, over de slechte service van de externe firma’s. Die service moet vanaf 2020 beter. Een strenger contract wil ook zeggen een duurder contract, betere kwaliteit is niet gratis. Elk gezin dat in een gebouw woont waar een lift is (ook het gelijkvloers), betaalt daarom vanaf nu 13 euro per maand voor het onderhoud van de lift. Onder meer die kost zit in je nieuwe voorschot huurlasten.

Wanneer betalen?

Je moet altijd voor de 10de van de maand betalen.
Dat doe je op het rekeningnummer: BE87 0960 1808 8194.