Huurlasten 2021

19 september 2022

Begin oktober ontvingen onze huurders een brief met de afrekening van de huurlasten 2021. Ex-huurders van ABC ontvangen hun afrekening half november.

Huurlasten

Eén keer per jaar krijgen onze huurders een afrekening van de huurlasten van het jaar daarvoor. Elke maand betaal je een voorschot voor de huurlasten bij je huurprijs. Afhankelijk van waar je woont, zitten daar andere kosten in. Denk maar aan het onderhoud van liften of het kuisen van het gebouw.

Nu bekijken we of de som van je voorschotten meer of minder is dan de effectief gemaakte kosten.

Via deze laatste link kan je jouw persoonlijk verbruik bekijken.
Dat gaat alleen voor wie een individuele berekening van het warm water en verwarming krijgt.

Sociaal energietarief

Woon je in een gebouw van Woonhaven met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan is het goed om weten dat daarvoor het sociaal energietarief telt.

Maar veel bewoners hebben ook individuele verwarmings- en elektriciteitscontracten.
Heel wat mensen hebben recht op het sociaal energietarief. Dan betaal je een lager bedrag voor gas en elektriciteit dan de meeste Vlamingen.
Om dat tarief te krijgen, zijn er een paar voorwaarden. We geven hieronder een overzicht van wat de voorwaarden zijn en wat je moet doen om het tarief te krijgen.

Stap 1 – verhoogde tegemoetkoming of andere tegemoetkoming

Om het sociaal tarief te krijgen, zijn er een paar voorwaarden, die mooi samengevat staan op de website van de Vlaamse Overheid.
Wij geven iets meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming.
Iemand in je gezin moet een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen (bv leefloon of tegemoetkoming voor een persoon met een handicap). Deze groep krijgt gratis een verhoogde tegemoetkoming.

Daarnaast is er een grote groep die zelf zo’n verhoogde tegemoetkoming moet aanvragen. Er zijn nog een paar voorwaarden hiervoor:

Behoor je tot een van deze vier groepen? Dan mag je netto belastbaar inkomen maximum 23.680 euro zijn. Voor een persoon ten laste komt daar 4.383 euro bij.
Behoor je niet tot een van deze vier groepen maar is je inkomen maximaal 20.292 euro (+3.756 per persoon ten laste?

Stap 2 – verhoogde tegemoetkoming aanvragen

Contacteer hiervoor je ziekenfonds.

Stap 3 – sociaal tarief aanvragen

De volgende stap is het aanvragen van het sociaal tarief. En dat loopt gemakkelijk, normaal gezien krijg je dat automatisch.