Vanaf 1 januari 2022 komt ABC bij Woonhaven

6 oktober 2021

Vanaf 1 januari 2022 kantelt de sociale huisvestingsmaatschappij ABC in bij Woonhaven.
Dat betekent dat wij alle gebouwen, huurcontracten, kandidaatdossiers en personeelsleden overnemen.
Voor wie vandaag bij Woonhaven huurt of op de wachtlijst staat, verandert er niets.
De komende weken en maanden zorgen we ervoor dat alle bewoners van ABC goed begeleid en geïnformeerd worden.

Hieronder lees je het persbericht dat we verstuurd hebben.

PERSBERICHT 06/10/2021 – Antwerpse tak van sociale huisvestingsmaatschappij ABC kantelt in bij Woonhaven Antwerpen

Deze week besloten de Raden van Bestuur van beide maatschappijen om de juridische procedure op te starten die ertoe moet leiden dat de Antwerpse en Gentse tak van ABC worden overgenomen door respectievelijk Woonhaven Antwerpen en de Gentse woonmaatschappij. Het is een versnelde eerste stap in het verhaal van de woonmaatschappijen, waarbij vanaf 2023 in elke gemeente maar 1 actor op vlak van sociaal wonen actief mag zijn.

De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) ABC verhuurt 1.800 sociale woningen in Antwerpen en 230 woningen in Gent. Tijdens de zomer zette ABC al de stap naar Woonhaven om intenser te gaan samenwerken. Nieuwe onderzoeksrapporten van Wonen Vlaanderen maakten in september duidelijk dat er binnen ABC een aantal processen dringend moeten verbeterd worden. Het gaat over kernprocessen die moeten wijzigen wat veel tijd en energie kost en bovendien leidt het tot dubbel werk, met het verhaal van de toekomstige woonmaatschappij in het achterhoofd. Daarom en om het personeel en de huurders van ABC duidelijkheid te geven, kiest ABC nu voor de inkanteling bij Woonhaven. Dat houdt in dat het patrimonium, alle lopende huurderscontracten en alle personeelsleden worden overgenomen door Woonhaven. Het patrimonium in Gent zal worden ondergebracht in de Gentse woonmaatschappij, de gesprekken over hoe de tussenperiode moet aangepakt worden zijn momenteel nog lopende. 

Els van Doesburg: “Als voorzitter van Woonhaven, maar in de eerste plaats als schepen van Wonen, ben ik blij dat we deze eerste stap hebben gezet. De komende dagen en weken starten we met de operationele voorbereiding, de definitieve go moet nog gegeven worden door de aandeelhouders van beide organisaties en dat tijdens een bijzondere algemene vergadering ergens in december. De inkanteling van ABC bij Woonhaven komt door omstandigheden iets sneller dan verwacht, maar het is de eerste stap richting de woonmaatschappij waaraan we ondertussen op stadsniveau  aan het werken zijn.”

Duidelijkheid voor personeel

Woonhaven en ABC werken nu naar 1 januari 2022 als feitelijke startdatum. De Raden van Bestuur hebben de opdracht gegeven om de inkanteling uit te werken. “Vooral voor ons personeel ben ik blij dat we hen eindelijk duidelijkheid kunnen geven”, zegt Bob van Passen, voorzitter van ABC. “De voorbije jaren zijn niet altijd even gemakkelijk geweest voor onze mensen, maar desondanks bleven ze presteren in functie van onze bewoners en onze maatschappelijke opdracht. Met deze inkanteling willen we hen gemoedsrust en een duidelijk perspectief voor de toekomst geven.” De inkanteling gebeurt zonder besparingen op personeel, alle medewerkers van ABC krijgen een plaats binnen Woonhaven. De komende maanden wordt er niet alleen juridisch werk gemaakt van dit traject, ook op vlak van kennis over het patrimonium en de bewoners belooft het een intense periode te worden. De bewoners van ABC worden de komende dagen en weken verder geïnformeerd over wat dit voor hen praktisch zal betekenen

Woonmaatschappij

Ondertussen wordt op stadsniveau verder gewerkt aan de Antwerpse woonmaatschappij die vanaf 1 januari 2023 actief moet zijn. Ook in het bestuursakkoord van Antwerpen stond de ambitie om alle sociale woningen op grondgebied Antwerpen in één hand onder te brengen. In concreto zijn hierbij 6 organisaties betrokken: Woonhaven, ABC, De Ideale Woning, Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen, Arro Antwerpen en het Vlaams Woningfonds. De nieuwe maatschappij zal in totaal meer dan 23.000 woningen beheren en zo een thuis geven aan 45.000 Antwerpenaren.

Alle informatie over de vorming van de woonmaatschappijen, lees je hier.

Gerelateerd