Subsidies voor innovatieve projecten

10 januari 2023

Woonhaven diende 2 bouwprojecten in voor de open oproep ‘innovatieve projecten’ van VMSW (sinds 1 januari 2023 Agentschap Wonen in Vlaanderen): voor de Blancefloerlaan (Linkeroever) en de Kapelsesteenweg (Ekeren). Voor de beide projecten samen krijgen we zo eventjes een subsidiebedrag van ongeveer 1 miljoen euro! Dit bedrag zetten we in voor innovatief bouwen.

Wat hield de open aanvraag in?

De sociale huisvestingssector wil een voortrekker zijn in duurzaam en toekomstgericht bouwen. Met de open oproep ‘innovatieve projecten’ motiveren ze sociale huisvestingsmaatschappijen om sneller duurzame materialen en/of bouwmethodieken toe te passen. Op die manier dragen we bij aan de realisatie van de visie over duurzaam wonen in 2050.

De 2 projecten in cijfers

ProjectnaamBlancefloerlaan – LinkeroeverKapelsesteenweg – Ekeren
Totaal aantal woonentiteiten1158
Waarvan appartementen1018
Waarvan woningen140
OntwerpteamBULK architecten ism p.ed architectenTRIPOD architecten
Bouwvergunning2023februari 2023
Start werken2024eind 2023
Einde werken20262025
Budgetca.  30 miljoen EURca. 2,4 miljoen EUR

Een volledig overzicht van onze lopende bouwprojecten vind je in het gebouwoverzicht – bouwprojecten.

Wat is innovatief bouwen?

In het begrip ‘innovatief bouwen’ zitten 6 pijlers. Woonhaven zal deze 6 pijlers zo veel mogelijk toepassen in de 2 projecten.

 1. Groen/blauwe structuren:
  We zetten maximaal in op vergroening en ontharding van de buitenomgeving. Er komt een gemeenschappelijke tuin in elk van de 2 projecten. We creëren ook een groendak met niet alleen mos en kleine plantjes, maar ook struiken en vaste planten. Bovendien gaan we regenwater hergebruiken waar het kan en op eigen terrein infiltreren.
 2. Duurzame mobiliteit:
  Om de CO2-uitstoot te beperken rijden we in de toekomst beter elektrisch dan op diesel of benzine. We zorgen vandaag al voor een aantal oplaadpunten en zorgen ervoor dat onze parkings in de toekomst nog meer laadpunten kunnen krijgen. Ook deelmobiliteit is een geschikte manier om in de straat het aantal voertuigen omlaag te krijgen.
 3. Circulair bouwen:
  Hiermee willen we de enorme afvalberg verkleinen die hoort bij grote renovaties en vervangbouwprojecten. Gebouwen gaan helaas geen eeuwigheid mee. Bij circulair bouwen bewaren we stukken van gebouwen waar het kan en gebruiken we ze opnieuw op andere plaatsen. Dat is de eerste stap. Woonhaven recupereert al liftonderdelen, sloten, technische installaties, enz. uit te vervangen of te renoveren gebouwen. Door in de toekomst nog meer te werken met hermonteerbare bouwmaterialen kunnen bepaalde componenten in een gebouw nog een 2de of 3de leven krijgen.
  Ook materialen met een gesloten afvalkringloop vallen onder de definitie van circulair bouwen. Zo kiezen we voor biologisch isolatiemateriaal zoals houtvezelplaten of schapenwol, in plaats van isolatiematerialen op basis van kunststoffen of anorganisch materiaal. Want materialen die van nature in onze omgeving voorkomen, kunnen opnieuw in de natuur worden opgenomen, en hebben daarom een lagere impact op het milieu.
 4. Planmatige concepten:
  We proberen ‘flexibel’ te bouwen zodat we in de toekomst gemakkelijker aanpassingen aan gebouwen kunnen doen. Daarom werken we zo veel mogelijk met een draagstructuur in betonnen kolommen. Voor de verdeling van de ruimtes gebruiken we lichte wanden. Wanneer later een grondige renovatie of aangepaste indeling nodig is, kan de betonnen structuur blijven staan en moeten we alleen de lichte wanden aanpassen. We onderzoeken ook hoe we via verplaatsbare wanden een appartement sneller rolstoel aanpasbaar kunnen maken.
 5. Innovatieve bouwmethoden:
  Ook in de bouwsector worden vaak nieuwe werkwijzen uitgevonden. We bekijken voor deze 2 projecten welke nieuwe bouwmethoden kunnen bijdragen aan het duurzame karakter ervan: bv. de keuze voor een warmtepomp in plaats van een gasketel. Maar we gaan verder: ramen waarvan we later gemakkelijk het glas kunnen vervangen, gestandaardiseerde (modulaire) materialen die uitwisselbaar zijn met andere gebouwen …
 6. Innovatieve technieken/energieconcepten:
  Ook op technisch en technologisch vlak staan de ontwikkelingen niet stil. Een gebouwbeheersysteem stuurt informatie van innovatieve elektrische toestellen (zoals warmtepompen en ventilatie-units) door naar een centrale bij Woonhaven. Zo kunnen we deze informatie monitoren. Wanneer een lek ergens voor een groter verbruik zorgt, of een installatie gaat in storing, dan meldt het gebouwbeheersysteem dat aan ons en kunnen we sneller ingrijpen.

Hoe we de innovatieve aspecten gaan toepassen in de projecten onderzoeken we momenteel nog. We zijn ook steeds op zoek naar nieuwe ideeën en samenwerkingen.

Meewerken aan deze innovaties?
Bent u zelf bezig met duurzame bouwmethoden en wil u bijdragen aan de uitwerking van deze projecten: stuur gerust een mailtje naar projecten@woonhaven.be en vermeld in het onderwerp ‘innovatief project’.

buitenomgeving blancefloerlaan
beeld buitenomgeving vervangbouwproject Blancefloerlaan (2050)
gevelbeeld blancefloerlaan
gevelbeeld vervangbouwproject Blancefloerlaan (2050)
gevelbeeld kapselsesteenweg
gevelbeeld nieuwbouwproject Kapelsesteenweg (2180)