Ontwerpteam voor herontwikkeling Wilgenstraat (persbericht)

Er is een ontwerpteam aangesteld om de herontwikkeling van de Wilgenstraat en omgeving in Antwerpen-Noord vorm te geven. Buur en Bovenbouw Architecten werken een inrichtingsplan voor de site uit. Dat bepaalt de locatie van de nieuwe gebouwen op de site en ook een plan voor een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. In een latere fase wordt er ook gewerkt aan een verkavelingsplan voor de site en aan een plan voor de herinrichting van de publieke ruimte.

Het projectgebied rond de Wilgenstraat bevindt zich in Antwerpen-Noord en omvat de bouwblokken omgeven door de Van Kerckhovenstraat, Nijverheidsstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. De Wilgenstraat bevindt zich tussen 2 bouwblokken met elk een eigen karakter. De site kenmerkt zich door 3 langwerpige appartementsgebouwen van Woonhaven Antwerpen, bovengrondse parkeerplaatsen, een voormalig postsorteercentrum, kinderdagverblijf Deugniet en kleuterschool De Musjes.

Wilgenstraat nu
huidig zicht op de Wilgenstraat – ©frederikbeyens

De gebouwen zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast is het ook de ambitie om de site te herontwikkelen naar een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen. Verder diende het ontwerpteam in hun wedstrijdvoorstel rekening te houden met volgende doelstellingen:

Het wedstrijdvoorstel van Buur en Bovenbouw Architecten overtuigde de vakjury het meest. Hun inrichtingsplan suggereert hoe de site er in de toekomst kan uitzien. Op 10 maart vindt een infomoment plaats waarop de eerste plannen worden voorgesteld. De buurtbewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging in de brievenbus.  In een latere fase, bij de uitwerking van het openbaar domein, krijgt de buurt ook inspraak om dit verder vorm te geven. Na afwerking van het inrichtingsplan en het verkavelingsplan zullen Woonhaven en de stad Antwerpen apart ontwerpen laten maken van de verschillende nieuwe gebouwen.

toekomstbeeld
Toekomstbeeld wedstrijdontwerp met zicht op Sentensteeg – ©BUUR

Timing

De herontwikkeling van de Wilgenstraat gebeurt stap voor stap. Als alles vlot verloopt, ziet de timing eruit als volgt:

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, de stad Antwerpen, sociale huisvestingsmaatschappij  Woonhaven Antwerpen en Stedelijk Onderwijs werken samen aan een kwaliteitsvolle herontwikkeling van de Wilgenstraat.

toekomstbeeld wilgenpad
Toekomstbeeld wedstrijdontwerp zicht op Wilgenpad – ©BUUR