Ons RIO kreeg een update

RIO staat voor Reglement Inwendige Orde.
Het reglement zegt wat ‘mag’ en wat ‘niet mag’.
Het zijn de praktische regels verbonden aan het huren van een woning bij Woonhaven.

Zowel jij als Woonhaven moeten deze regels respecteren en we kunnen elkaar er op aanspreken.
Al deze regels zijn er om het goed en leefbaar wonen in onze wijken mogelijk te maken.
Als je ze niet respecteert, moet je de gevolgen accepteren.
Het RIO geeft een opsomming van welke sancties je kan krijgen.

Deze nieuwe versie is de enige juiste en vervangt de vorige.
Wil dit zeggen dat alles veranderd is?
Zeker niet, maar we stellen onze regels steeds bij als het nodig is.

Nieuwe huurders krijgen het RIO mee wanneer ze hun contract ondertekenen.
Heb je zelf ook graag een nieuwe papieren versie?
Mail dan de huurdersadministratie of bel 03 212 25 00.

De cover van het nieuw RIO
Wie betaalt wat?

In juni publiceerde de Vlaamse overheid een nieuwe versie van het ZieZo!-boekje.
Daarin lees je de regels voor het onderhoud en de reparaties van private en sociale huurwoningen.
Concreet legt het ZieZo!-boekje uit welke reparaties je als huurder zelf moet doen en welke Woonhaven als verhuurder voor jou doet.
Wie betaalt wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid dus.