Is een wederopname mogelijk?

Een wederopname van het kapitaal is mogelijk onder de door het Vlaams Woningfonds vastgestelde voorwaarden, waaronder:

Een wederopname van een VMSW-lening is enkel digitaal mogelijk.

Wat is een wederopname?

Bij een wederopname hergebruik je afgelost kapitaal van een bestaand hypothecair krediet onder de vorm van een nieuwe tranche binnen uw bestaande kredietopening, zodat deze gedekt blijft door de bestaande hypothecaire inschrijving.