Bevroren huurprijzen - niet voor sociale huurwoningen

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Deze regeling geldt alleen voor private verhuring (waaronder ook verhuring via een SVK valt), niet voor sociale verhuring

Een indexering mag niet voor huurwoningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren. Deze maatregel is van kracht sinds 1 oktober 2022 en geldt voor één jaar.
De maatregel geldt niet voor verhuringen van sociale huisvestingsmaatschappijen.