Toegankelijkheidsverklaring

Woonhaven Antwerpen streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze publieke website www.woonhaven.be.  

Nalevingsstatus

Al jaren zetten wij enorm hard in op klare taal: laagdrempelige, begrijpelijke teksten, ondersteund door pictogrammen. De nieuwe eisen voor webtoegankelijkheid op tekstueel gebied komen wij daarom ruimschoots tegemoet.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

niet-naleving van de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
 

  • Afbeeldingen: Niet alle afbeeldingen dragen een ALT-tag. Het gaat evenwel quasi nooit over betekenisvolle afbeeldingen. Vaak zijn het pictogrammen om de tekst op een andere manier te duiden of louter illustratieve afbeeldingen.
  • Tabellen: De tabellen zijn niet allemaal opgemaakt volgens de regels van de linearisatie.
  • Structuur: De juiste koppen en paragrafen zijn niet helemaal consequent gebruikt doorheen de website: bv. gebruik van kop 2 en kop 3 door elkaar. Daardoor ontbreekt op sommige pagina’s de logische structuur.
  • Linkteksten: Hier worden niet altijd betekenisvolle teksten aan verbonden.
  • Documenten: We doen er alles aan om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, de Wonen & Weten ... Het toegankelijk maken van die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen. Wenst u echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen via communicatie@woonhaven.be .

De huidige website www.woonhaven.be zit volop in een vernieuwingsproces. De bestaande website wordt begin november 2020 vervangen door een nieuwe website. Het brengt daarom een onevenredige last met zich mee om de oude website volledig te herwerken naar de nieuwe richtlijnen. De nieuwe website zal nog beter voldoen aan de geldende eisen van webtoegankelijkheid zoals omschreven in Richtlijn (EU) 2016/2102.
 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21/09/2020.

Voor de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring werd gebruik gemaakt van de modeltoegankelijkheidsverklaring, conform de eisen van Richtlijn (EU) 2016/2102.

De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van een zelfbeoordeling door Woonhaven Antwerpen.

Feedback en contactgegevens

Als u bij uw bezoek aan onze website andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten. U kunt ons contacteren via communicatie@woonhaven.be of via onze algemene infolijn 03 213 67 00.

Onze dienst Communicatie volgt uw vraag verder op en bekijkt zo snel mogelijk hoe ze het probleem kunnen oplossen.

Handhavingsprocedure

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u altijd een klacht indienen bij onze klachtencoördinator, via www.woonhaven.be/klachten .