Waarborg

De waarborg

Als je jouw contract tekent, betaal je ook een waarborg. Die bedraagt 2 maanden de marktwaarde van je woning. Daar staat wel een maximum bedrag op. In 2019 is dit 983 euro. Wil jij je waarborg afbetalen, dat kan. Je betaalt 13 euro kosten.
Kan je de waarborg niet meteen betalen? Contacteer dan het OCMW. Zij kunnen je hierbij helpen.

Je betaalt ook altijd de kosten voor de plaatsbeschrijving met je waarborg. In 2019 is dat 34 euro  Dat geld houden wij niet bij. We zetten dat op een vaste rekening bij de VMSW. Elk jaar krijg je interesten op je waarborg. Dat is zoals bij een gewoon spaarboekje.

Als je een ruil of mutatie wil, dan moet je een nieuwe waarborg betalen. Je oude krijg je natuurlijk terug. Ook als je Woonhaven Antwerpen verlaat, krijg je de waarborg terug. Tenzij er nog openstaande kosten zijn of als er schade is aan je woning.

Interest op de waarborg

Als je bij ons komt wonen, betaal je een huurwaarborg. Die staat op een vaste rekening. Elk jaar, op 31/12, krijg je daar interest op. Als je wilt weten hoeveel geld er op jouw waarborgrekening staat, dan moet je ons contacteren.

Dat kan je alleen maar op deze 2 manieren doen:

  • Stuur een e-mail naar debiteurenbeheer@woonhaven.be
  • Stuur een brief naar Woonhaven Antwerpen, tav debiteurenbeheer, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen.

Je contacteert ons best tussen maart en juni. Een maand later krijg je dan een brief met daarin het overzicht van je huurwaarborgrekening op 31/12 van het voorbije jaar.