Projecten die bezig zijn

We geven je hier een overzicht van alle projecten die bezig zijn. Daarmee bedoelen we projecten waarbij er werf is. Achter de schermen zijn we met veel meer projecten meer, zoals kleinere renovaties.

Bij nieuwbouw vind je al onze bouwprojecten waarmee we ons aanbod vergroten. Dat zijn projecten op aangekochte gronden waar ervoor nog geen sociale woningen waren.

Bij renovatie/vervangbouw staan alle bouwprojecten waarbij we bestaande sociale woningen afbreken en vervangen door nieuwe woningen. Ook grote renovatieprojecten, waarbij het bestaande gebouw blijft staan maar wel helemaal vernieuwd wordt, staan hier opgesomd.