Woonhaven zoekt huurders voor respectievelijk 1.900 m² en 450 m² winkelruimte op Linkeroever

In 2015 is Woonhaven Antwerpen gestart met de renovatie van haar sociale woonwijk tussen de Lode Zielenslaan en de Blancefloerlaan. De eerste 2 fasen zijn bijna klaar en aan fase 3 wordt nog dit jaar gestart. Voor de vierde fase zoekt de maatschappij nu een huurder voor twee winkelruimtes: een van 1.900 m² en een van 450 m² op de Blancefloerlaan. Bij het grootste pand horen 60 ondergrondse parkeerplaatsen, de tram naar Antwerpen stopt letterlijk voor de toekomstige deur van beide handelspanden.

Vernieuwing sociale woonwijk

De twee handelspanden maken deel uit van een woonwijk gelegen aan de Lode Zielenslaan, Waterhoenlaan en Blancefloerlaan. De 442 oorspronkelijke appartementen, verdeeld over 9 gebouwen, werden gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Aangezien alle gebouwen aan vernieuwing toe zijn, werd beslist om gefaseerd alle gebouwen te vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. De bewoners krijgen vanzelfsprekend allemaal een andere sociale huurwoning. In totaal zullen er na de volledige vernieuwing van de wijk 410 nieuwe huurwoningen, hoofdzakelijk appartementen, zijn. Onder een aantal complexen is een ondergrondse parking voorzien.

De vernieuwingsoperatie is gestart in 2015. In het najaar van 2019 is de vernieuwing van fase 1 en 2 aan de Lode Zielenslaan klaar en start de aannemer met de vernieuwing van alle woningen in de Waterhoenlaan.  

Winkelruimtes in fase 4

Op dit moment is Woonhaven op zoek naar een architect voor fase 4, zijnde de 2 gebouwen op de Blancefloerlaan, ter hoogte waar de trams bovengronds komen. In de plaats van de bestaande gebouwen komen 110 appartementen en 12 eengezinswoningen. Voor de bewoners is een aparte ondergrondse parking voorzien. 

Woonhaven zoekt via deze marktbevraging nu huurders voor de winkelpanden, zodat de bouwplannen kunnen aangepast worden aan hun specifieke noden.

Voorwaarden

Voor beide ruimtes is door Woonhaven een minimum huurprijs op jaarbasis bepaald. Wie deelneemt, moet onder gesloten omslag zijn activiteiten omschrijven en een voorstel van huurprijs indienen:

  • Lot 1: 145 euro/m² bruto vloeroppervlakte (ca. 1900m²) op jaarbasis (335.000 euro)

  • Lot 2: 90 euro/m² bruto vloeroppervlakte (ca. 450m²) op jaarbasis (50.000 euro) 

Geïnteresseerden kunnen onder gesloten omslag hun dossier indienen via het biedingsformulier. Alle modaliteiten worden verder toegelicht in de toelichting.

Deadline om in te dienen is 31/07/2019.

 

Documenten