Reactie op column Het Laatste Nieuws

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws een column over de brand in Londen. Daarin schrijft Luc Van der Kelen onwaarheden over een van onze gebouwen, de Chichagobuilding. Hieronder lees je het antwoord dat we naar de krant hebben gestuurd.

Eerst citeren we even de column (HLN, 19/06/2017, pagina 6): 

Het zijn droeve tijden. Al die mensen, die hun leven verloren in een Towering Inferno of in een helse bosbrand. Zou het ook bij ons kunnen? Wat denkt u? Zo'n flatgebouw dat brandt als een toorts? Natuurlijk kan dat ook hier. Neem die beruchte Chicagobuilding met zijn hele reputatie op Linkeroever in Antwerpen. Als het wat tegenslaat, zitten de mensen ook daar als ratten in de val, snel naar de hel of de hemel.

We kunnen de risico's beperken. Als het vuur woedt, moet je kunnen rekenen op de brandweer. Dan moet er expertise zijn, moeten er rampenplannen bestaan die op gezette tijden ingeoefend worden. Het behoort sinds lang tot onze veiligheidscultuur.

Daarvoor zijn er middelen en mensen nodig. In landen waar drastisch bespaard wordt op hulpdiensten, politie, justitie, komt de hulpverlening in gevaar. Kijk naar Amerika, adept van small government: als het eens hard waait, vallen de stroompalen om. Niet voor niets wil Donald Trump investeren in infrastructuur. Of neem Engeland, waar Theresa May duizenden politiemensen heeft geschrapt. Ik weet wel dat de bureaucratie hier te veel om zich heen grijpt. Eén op de tien werkt ervoor, een beetje te veel. Maar onze samenleving is zo complex en de dreigingen zo uitgebreid om ze nog te laten organiseren louter op goed geluk.

 

Dit is de reactie die onze algemeen directeur aan de krant bezorgde:

Geachte heer Van der Kelen

Het zijn droeve tijden, schreef u in uw column (HLN, 19/06/2017). En dat is het ook, daar heeft u volkomen gelijk in, het is alleen jammer dat u ze hoogstpersoonlijk nog droever maakt. U schrijft namelijk dat een brand zoals in Londen ook hier kan gebeuren. En ik citeer: “Neem die beruchte Chicagobuilding met zijn hele reputatie op Linkeroever in Antwerpen. Als het wat tegenslaat, zitten de mensen ook daar als ratten in de val, snel naar de hel of de hemel.” Als beheerder van dat gebouw, word ik hier bijzonder droef van. U slaagt erin, gebaseerd op geen voorkennis, iets te pretenderen over een gebouw wat niet klopt.

Bent u al eens in Ernest Claesstraat 10-16 geweest, zoals de Chicagobuilding officieel heet? Ik denk van niet, want dan zou u weten dat het gebouw vier aparte inkomhallen heeft waardoor het een mooi voorbeeld is van compartimentering. Doordat de gemeenschappelijke delen klein zijn gehouden, kan een brand zich veel moeilijker verspreiden. Op elke verdieping heb je 2 appartementsdeuren, de liften en een deur die leidt naar de traphal. Zowel de appartementsdeuren als de trapdeur zijn branddeuren die zorgen dat een brand zich minder snel kan verspreiden en bewoners dus veilig kunnen evacueren. Daarnaast heeft het gebouw een noodladder via de terrassen en is ook het dak een vluchtweg, waardoor bewoners naar andere traphallen kunnen lopen als het nodig is. Dat is nog maar het bouwtechnische.

Als u research had gedaan, dan had u ook met ons gebeld. Dan hadden we u kunnen zeggen wat wij nog extra doen qua brandveiligheid in onze gebouwen. Zo hangen in alle woningen individuele rookmelders en zijn er rookmelders in de gemeenschappelijke delen. Overal hangen de nodige brandblusapparaten die jaarlijks worden gecontroleerd door een erkende firma. In de meeste van onze hoogbouw hebben we alarmcentrales die bij brand heel het gebouw verwittigen met een luid signaal. Waar we nog niet zo’n systeem hebben, installeren we dat met de renovaties die bezig zijn of kortelings starten. Daarnaast hebben we een team van wijktoezichters die de brandveiligheid van onze gebouwen controleren. Drie keer per jaar controleren ze alle interne vluchtwegen en checken ze de brandblusapparaten. De voorschriften zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 1994 zeggen dat er in gangen minstens 80 centimeter vrije ruimte moet zijn, wij hebben daar 1 meter van gemaakt. Tot slot controleren we jaarlijks de externe vluchtwegen, zoals de noodladder via de terrassen. Om even terug te komen op de Ernest Claesstraat 10-16, dat hebben we op 7 maart nog intern gecontroleerd, onze toezichter heeft tien dagen geleden de externe vluchtweg nagekeken.

De brand in Londen is vermoedelijk zo snel verspreid door de gevelisolatie. Als dat zo is, dan kunnen we u geruststellen. Een gebouw van ons dat qua gevelisolatie fysiek nog het beste lijkt op dat in Londen, zijn onze Silvertopblokken. Alleen bij ons zijn de panelen gemaakt uit vezelcement en zink en is de isolatie achter de gevel rotswol. Dat zijn onbrandbare materialen. Dus eigenlijk mag u Londen niet met Antwerpen vergelijken, dat doet Antwerpen onrecht aan. De brandvoorschriften in België zijn strenger, de brandweer volgt bouwprojecten hier mee op en  binnen sociale huisvesting controleren we extra bovenop alle wettelijke verplichtingen. En dan zwijg ik nog van de rampoefening die we onlangs organiseerden met de hulpdiensten om, als het nodig is, snel en adequaat te kunnen reageren. Al die maatregelen moeten ervoor zorgen dat een brand zoals in Londen in onze gebouwen quasi onmogelijk wordt.

Mijnheer Van der Kelen, als u alles eens met eigen ogen wil zien, kom gerust af naar Linkeroever. U noemt de Chicagobuilding berucht, maar dat valt allemaal wel mee hoor. Er wonen 800 mensen, verspreid over 200 appartementen. Dat is veel volk op een kleine oppervlakte, leg het plat en je hebt een grote woonwijk. Gebeurt daar af en toe iets? Absoluut, net zoals in een doorsnee woonwijk. Maar kom gerust eens af en laten we stoppen met de tijden nog droever te maken dan ze al zijn.

Wouter Gehre

Algemeen directeur Woonhaven Antwerpen