595 nieuwe sociale woningen in 2017

Op een jaar tijd zal de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen 595 nieuwe sociale woningen opgeleverd hebben. Daarmee zijn er op 5 jaar tijd 1.400 nieuwe woningen opgeleverd. “We blijven verder inzetten op kwalitatieve woningen.”

Afgelopen maandag gaf Antwerps schepen en voorzitter van Woonhaven Fons Duchateau officieel het startschot voor de vernieuwing van een sociale woonwijk in Deurne-Centrum. De bestaande gebouwen zijn versleten en voldoen niet meer aan de hedendaagse verwachtingen inzake woonkwaliteit –en comfort. Er worden 145 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, een investering van 23 miljoen euro. Het bouwproject verloopt in 2 fasen, waardoor veel bewoners in hun wijk kunnen blijven wonen. Tegen de lente van 2020 moet de vernieuwingsoperatie achter de rug zijn, waarbij ook het openbaar domein en de omliggende straten worden aangepakt.

De vernieuwing van de wijk Expo is een van de meest opvallende projecten waar Woonhaven vandaag mee bezig is en ondanks de grootte van het project, vallen de cijfers in het niets als we naar het totaalplaatje kijken. Tegen eind 2017 zullen maar liefst 12 bouwwerven van Woonhaven Antwerpen voltooid zijn. Daarbij zitten zowel renovaties van bestaande gebouwen, het vervangen van verouderd patrimonium door nieuwbouw en het bouwen van woningen op verworven gronden. Al die nieuwe woningen onderstrepen de ambitie van Woonhaven om de kwaliteit van haar patrimonium te verbeteren. “Als we kijken wat er sinds 2013 allemaal gerealiseerd is, dan is dat ronduit indrukwekkend. Naast de 12 projecten die we opleveren hebben we sinds 2013 nog 20 projecten opgeleverd voor 805 woningen. Dat zijn op 5 jaar 1.400 nieuwe sociale woningen, of een vernieuwing van 8% van ons patrimonium”, zegt Fons Duchateau, voorzitter van Woonhaven. En het stopt niet, want momenteel is Woonhaven zowat de grootste bouwheer van Vlaanderen, met 14 lopende werven en 4 projecten die in 2017 nog opstarten, samen goed voor nog eens 1.178 woningen bovenop die 1.400 woningen, of een totaal van 2.578 woningen of 15% van het patrimonium.

Deel van onze stad

“We vergeten wel eens dat in Antwerpen 45.000 mensen in een sociale huurwoning wonen”, vertelt Duchateau”, waarmee Woonhaven de bevolkingsgrootte van een district heeft. “Sociale huisvesting vormt al bijna 100 jaar een wezenlijk deel van onze stad, maar het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de concentratiewijken uit het verleden niet terugkomen. Daarom realiseren we projecten over alle districten heen, ook daar waar er nog maar weinig sociale huisvesting is.”Antwerpen is vandaag de Vlaamse stad met de meeste sociale woningen en voldoet aan het Vlaamse minimum van 9%. “Vanzelfsprekend willen we ons percentage van 10% behouden, maar we willen vooral dat al onze woningen voldoende kwalitatief zijn. Net daarom zijn we al een paar jaar bezig met een grote vernieuwingsoperatie en die blijft ook nog een paar jaar verdergaan.”

Al die investeringen brengen natuurlijk ook een grote kost met zich mee. Het totaal investeringsprogramma in het patrimonium is meer dan 500 miljoen euro, geld dat Woonhaven leent bij de Vlaamse overheid. “Net zoals iedereen moeten wij onze leningen afbetalen”, vertelt Duchateau. “Onze huurinkomsten zijn de belangrijkste bron van inkomsten, maar aangezien de huur berekend is op het inkomen, staan we voor grotere uitdagingen dan landelijke gemeentes. Onze huurders betalen gemiddeld 40 euro per maand minder dan in andere gemeentes, waardoor we dus minder inkomsten hebben. Sociale huisvesting moet betaalbaar blijven, maar er is wel nood aan een correctie om onze ambities betaalbaar te houden voor onze huurders én voor ons. Gelukkig vinden we bij minister Homans een luisterend oor die mee wil zoeken naar een oplossing, zodat sociale huisvesting ook de komende 100 jaar een wezenlijk deel van onze stad kan blijven”, besluit Duchateau.

 

Lees het artikel op HLN.be hier. 

Bekijk de videoreportage van ATV hier.